Consultant name is shown only to Premium user

Recruitment Consultant
at Consultant company name is shown only to Premium user

Year of Experience: 3

Official Consultant
Experienced Consultant

ICT

My Job Postings

Việc làm Navigos Search tuyển dụng Market Research or M&A Senior Consultant Japanese N1

Consultant info is shown only to Premium user

- Japanese Fluent, Level N1 or above - From 3 years working in Consulting firm (related to M&A, Market research, Banking or Real Estate Consulting) - Having knowledge of M&A and Market research - Can go business trip for Singapore, Japan etc... * Prefer - Candidates have accounting finance background,can understand BS, P&L, real estate market - Candidates have experience in Big4 Companies (Deloitte,PWC,E&Y,KPMJ) or experience in Japanese Consulting firms

$2000 - $3500

Ha Noi

15/05/2019

Business Development Manager

Consultant info is shown only to Premium user

Yêu cầu: - Có kinh nghiệm và thành tích nổi bật trong vai trò Business Development, Sales, Sales Manager, Account Manager - Có mối quan hệ rộng với các tầng lớp kinh doanh, đặt biệt là giới Kế toán, Kiểm toán ở Hà Nội - Có kinh nghiệm Quản lý team nhóm và Lập kế hoạch kinh doanh - Kinh nghiệm diễn thuyết trình bày tốt, kinh nghiệm tổ chức và diễn thuyết tại các hội thảo hội nghị - Kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ SaaS (dịch vụ thuê phần mềm trên Clound server mềm như CRM, Saleforce, Misa, Mailchimp…) - Kinh nghiệm Lên kế hoạch kinh doanh (Làm tài liệu Marketing, Present v.v…) - Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Ưu tiên: - Ứng viên nữ, tuổi từ 30-40 - Có kinh nghiệm Bán các sản phẩm dịch vụ thu phí định kì, hoặc kinh nghiệm bán sản phẩm SaaS (dịch vụ thuê phần mềm trên Clound server mềm như CRM, Saleforce, Misa, Mailchimp…) - Có chứng chỉ, kinh nghiệm hoặc hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán, Thuế

$2000 - $3000

Ha Noi

26/03/2019