Consultant name is shown only to Premium user

Recruitment Consultant
at Consultant company name is shown only to Premium user

Year of Experience: 10

Official Consultant
Experienced Consultant

Recruitment Consultant

My Job Postings

AI & Data Scientist

Consultant info is shown only to Premium user

Bạn sẽ trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí này nếu đạt các yêu cầu sau: - Tốt nghiệp loại giỏi trở lên chuyên ngành IT/CS, lợi thế nếu tốt nghiệp Master hoặc PhD ở nước ngoài. - Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thuộc một trong các lĩnh vực NLP, information retrieval & search, computer vision, operations research, recommender systems, business analytics. - Có khả năng đặt vấn đề, mô hình hoá và giải quyết vấn đề bằng các mô hình, phương pháp học máy, phân tích dữ liệu một cách mềm dẻo, linh hoạt. - Có business/product mindset, có tư duy triển khai các giải pháp học máy, phân tích dữ liệu thành các sản phẩm thực sự hữu ích cho việc vận hành và kinh doanh của công ty. - Có khả năng tổ chức và dẫn dắt một nhóm nghiên cứu chuyên sâu về một hoặc một vài hướng hẹp trong AI như NLP & chatbot, information retrieval & search, computer vision, operations research & optimization, và recommender systems. - Tiếng Anh: đọc hiểu và giao tiếp tốt trong lĩnh vực IT/CS. Lợi thế nếu có: - Chủ động cập nhật, nắm bắt các kết quả nghiên cứu mới từ các hội nghị chuyên ngành uy tín trên thế giới (AAAI, KDD, ACL, SIGIR, CVPR, NIPS …) và/hoặc đã tham gia các dự án trên Kaggle. - Thành thạo Python, Scikit-learn, SciPy, NumPy, Pandas, Matplotlib. Có kiến thức và kỹ năng về deep learning, cùng một trong các nền tảng PyTorch, Keras, TensorFlow.

Up to $4500

Ha Noi

03/10/2019