file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám đốc Ban Quản lý Dự Án

at Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam

Director Ha Noi Project Management Construction & Engineering
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Binh exposed as a proactive consultant who are full of enthusiast about consulting clients and candidates as well as obtaining from them valuable industry knowledge. As the passion come to result, with strong drive to succeed and her analytical and critical problem solving skills, she managed to build up portfolio of high-level placement such as Country Sales Director, Legal Manager and Marketing Chief for key market players among those there are many 500 Fortune Companies.

She was inspired to believe that executive search profession come from the passion to create sustainable value to each person’s life ,to each business’s future and to the society. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng
- Phân công công việc cho Phụ trách bộ phận/ Cán bộ giám sát kiểm soát toàn bộ các các công việc thi công của Nhà thầu trên công trường theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy trên công trình.
- Tổ chức quản lý, kiểm soát thiết kế, duyệt bản vẽ shop drawings của nhà thầu tại công trình theo phạm vi phân công.
- Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình hoặc do Chủ đầu tư cấp.
- Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Ban lãnh đạo các sai sót so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các điều khoản của hợp đồng đã ký với nhà thầu/đối tác theo trách nhiệm của Chủ đầu tư/ Công ty.

2. Kiểm soát tiến độ thi công
- Tổ chức triển khai và kiểm soát việc xây dựng theo tiến độ phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu.
- Đề xuất với Phó TGĐ phụ trách các giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Công tác nghiệm thu
- Tổ chức thực hiện nghiệm thu và bàn giao công việc xây dựng theo đúng quy định.
- Xác nhận hồ sơ của các nhà thầu để phục vụ công tác thanh quyết toán.

4. Hồ sơ, tài liệu dự án
- Chịu trách nhiệm thu thập, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của dự án theo quy định.

5. Kế hoạch
- Triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
- Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
- Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.

6. Các công việc khác:
- Chịu trách nhiệm công tác Đối ngoại, Nhân sự, hệ thống quy định quy chế, tài chính, Pháp chế, Thanh tra, Quản trị rủi ro của Ban QLDA cầu đường mình phụ trách

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc Đại học Giao thông vận tải, chuyên ngành Cầu đường. Có nhiều kinh nghiệm làm dự án lớn về Cầu là một lợi thế.
- Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng, có nhiều kinh nghiệm thi công trực tiếp trong các công trình cầu có quy mô lớn ...
- Tối thiểu 3 năm làm công tác quản lý ở vị trí tương đương: Giám đốc Ban QL Dự án Cầu đường
- Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu.
- Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự
- Chủ động, bản lĩnh, quyết liệt và tâm huyết với công việc, với tổ chức

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Giám Đốc Khối
keyboard_arrow_up