file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Branch Manager

at Our Client is a growing securities in Vietnam

Manager Ha Noi Sales B2C Investment Banking & Brokerage
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Binh exposed as a proactive consultant who are full of enthusiast about consulting clients and candidates as well as obtaining from them valuable industry knowledge. As the passion come to result, with strong drive to succeed and her analytical and critical problem solving skills, she managed to build up portfolio of high-level placement such as Country Sales Director, Legal Manager and Marketing Chief for key market players among those there are many 500 Fortune Companies.

She was inspired to believe that executive search profession come from the passion to create sustainable value to each person’s life ,to each business’s future and to the society. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Tìm kiếm phát triển chuyên viên môi giới và đối tác;
- Thực hiện cung cấp các dịch vụ Môi giới chứng khoán của Công ty cho khách hàng;
- Phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán;
- Chăm sóc, tư vấn đầu tư cho khách hàng;
- Hỗ trợ, tư vấn về các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cho khách hàng;
- Có khả năng thành lập phòng môi giới và tuyển dụng nhân viên của phòng. Phát triển nhân sự của phòng hướng dẫn đào tạo nhân viên hoàn thành tốt doanh số được giao.
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao.
- Tham gia xây dựng chính sách thù lao, hoa hồng cho môi giới.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/QTKD/ chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Am hiểu sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
- Kinh nghiệm 05 năm trở lên hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.
- 02 năm có kinh nghiệm quản lý, điều hành kinh doanh ở vị trí tương đương.
- Tiếng Anh khá, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Director
keyboard_arrow_up