file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám đốc vận hành Đào tạo Sản phẩm Nhân Thọ

at Ngân hàng

Director Ho Chi Minh Executive Management Multi-line Insurance
$ Gross Salary from $4000 to $5000
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Experienced Recruitment Consultant with a demonstrated working experience for the financial services industry in Navigos Search. Skilled in Talent Acquisition, Recruiting, Executive Search. Strong professional with a MSc focused in Business Project Management from The University of Portsmouth, The UK.

“Rise when you fall. Believe in yourself. Work hard & be strong"

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

I. Mục tiêu công việc: Giám đốc vận hành Đào tạo Sản phẩm Nhân Thọ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các chương trình đào tạo cả về kỹ năng mềm và về chuyên môn sản phẩm Bảo hiểm (bao gồm cả các sản phẩm BH cá nhân, BH nhóm ) đảm bảo việc thực thi chiến.

II. Nhiệm vụ/Trách nhiệm chính:
1. Đào tạo sản phẩm BHNT:
Triển khai các chương trình đào tạo đã được xây dựng, đo lường hiệu quả, đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng được đào tạo.
Xây dựng tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cũng như hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp theo nhu cầu từng thời điểm, thời kỳ.
Phối hợp cùng Giám đốc đào tạo xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, kỹ năng mềm về bán hàng và quản lý bán hàng nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính
sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng bộ tài liệu đào tạo , các câu hỏi và tình huống thường gặp để giúp đội ngũ bán hàng và quản ls bán hàng hiểu và nắm rõ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sản phẩm, quy trình để từ đó
mang đến trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng.nhằm gia tăng doanh số bán hàng và phát triển kỹ năng bán hàng .

2. Hoạt động đào tạo:
Phát triển chương trình đào tạo kỹ năng mềm cần thiết thoe nhu cầu năng lực chuyên biệt và các kế hoạch đào tạo đã đề ra
Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.

3. Phát triển và quản lý con người: Tuyển dụng đội ngũ đào tạo
Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên
đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.

4. Quan hệ công việc:
Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Phát Triển Sản Phẩm Phi Nhân Thọ
Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc chức năng
Quan hệ nội bộ: Các Khối/đơn vị trong Ngân Hàng để thực thi và hỗ trợ nhiệm vụ của các bên.
Quan hệ bên ngoài: Các đơn vị hợp tác, các đối tác được chỉ định

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Kiến thức:– Bằng đại học ( tối thiểu)
– Chứng chỉ nghề được công nhận
- Kinh nghiệm 5-10 Năm
– Kinh nghiệm đào tạo trong các Công ty BH.
– TOEIC (405-600)/ chứng chỉ chuyên môn BH

Năng lực chuyên môn:
– Kỹ năng đào tạo và thuyết trình, kỹ năng mềm xuất sắc, hiểu sâu sắc về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, và các quy định và luật bảo hiểm và các quy định liên quan.
– Hiểu về đào tạo cho kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm.
– Hiểu sản phẩm và dịch vụ Ngân Hàng.
– Khả năng xây dựng tài liệu đào tạo và phương pháp chuyển tải thông tin cuốn hút, lôi cuốn

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Giám đốc chức năng
keyboard_arrow_up