file_upload Drop to upload here.

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả kinh doanh, Khối Chiến lược

at Khách hàng là một ngân hàng thương mại lớn

Expert Ha Noi Consulting Diversified Banks
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I started my career in recruitment consultancy at Navigos Search after spending more than 4 years working as a project coordinator to successfully set up an office for a Japan Studies program in Vietnam.

At Navigos Search, I work closely with a team of professional recruitment consultants in representing clients in Banking and Finance sector to attract the best talents in the market to place senior to management level positions. I have successfully fulfilled numerous placements to leading foreign and local banks, Vietnamese conglomerates and Japanese enterprises. My ability to provide insightful market information, listen and match the right people with the right jobs allows me to build an extensive network of professionals.

 

<!-- [if gte mso 10]>

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Quản lý hiệu quả kinh doanh
- Theo dõi, phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp phân tích kinh doanh của Khối tài chính kế hoạch
- Nghiên cứu chuyên sâu và phân tích các chỉ số hiệu quả của nền kinh tế, đối thủ cạnh tranh và so sánh với hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
- Xác định các mức độ ảnh hưởng của các chỉ số hiệu quả kinh tế tới hoạt động ngân hàng cũng như các khoảng cách
- Xây dựng các kịch bản giả định có thể xảy ra trình bày với cấp lãnh đạo trực tiếp
- Cung cấp kết quả/thông tin phân tích và giải thích các mức độ ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng cho Tư vấn chiến lược và Quản lý dự án nhằm chuyển hóa các sáng kiến chiến lược để đóng các khoảng cách
- Xây dựng các công cụ theo dõi/đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng
- Giải đáp thắc mắc về sai lệch/khoảng cách giữa hiệu quả hoạt động của Vùng với các đơn vị kinh doanh, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ các chi nhánh/Vùng, các đơn vị kinh doanh trong hệ thống trong việc xây dựng/lập kế hoạch kinh doanh
- Các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo

2. Phát triển bộ phận:
- Duy trì mối quan hệ với các bộ phận trong hệ thống, đặc biệt với Khối Tài chính kế hoạch và bộ phận Phân tích kinh doanh
- Chỉ dẫn/đào tạo chuyên viên cao cấp hiệu quả kinh tế trong tương tác hàng ngày với Khối tài chính kế hoạch và bộ phận Phân tích kinh doanh

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về công tác tư vấn hiệu quả kinh doanh liên quan đến tài chính - ngân hàng

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: BOD
keyboard_arrow_up