file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Director of Categories (HN/HCM) - E-commerce experience

at Navigos search's Client is an e-commerce operations company...

Director Ha Noi Executive Management Internet Retail
$ Gross Salary from $6000 to $15000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Quản lý chung tất cả 5 ngành hàng, số lượng nhân sự quản lý ~ 160 người
1. Xây dựng chiến lược phát triển, chính sách bán hàng và danh mục sản phẩm cho ngành hàng quản lý.
2. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh định kỳ. Qua đó, lên kế hoạch điều chỉnh, đàm phán với NCC và các kế hoạch kinh doanh tương ứng.
3. Triển khai kí hợp tác với NCC mới, bao gồm cả việc đàm phán, kí các gói hỗ trợ (partnership) với NCC trọng điểm
4. Định kỳ hàng tháng đánh giá lại NCC để phân loại và thúc đẩy NCC theo các tiêu chí về kinh doanh, vận hành để có kế hoạch tương ứng cho từng nhóm NCC.
5. Hàng tháng phân bổ, theo dõi, đánh giá, kiểm soát doanh số bán hàng, lợi nhuận gộp và các chỉ tiêu đặt ra của ngành hàng theo tuần/tháng
6. Phân tích lịch sử mua hàng của khách hàng đối với các ngành/nhóm hàng để đưa ra đề xuất điều chỉnh, mở rộng kênh hiển thị, nâng cao tần suất mua hàng và lên phương án thu hút thêm khách hàng
7. Xây dựng, quản lý, đánh giá, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng phù hợp; duy trì đội ngũ vững mạnh, đoàn kết
8. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận nội bộ và các P&L khác cho các công tác, nhiệm vụ.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

1. Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Thương mại điện tử, Kinh tế, Thương mai, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế
2. Ưu tiên ứng viên có học vấn Thạc sỹ hoặc MBA
3. 5-6 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
4. Hơn 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý thuộc Công ty / Tập đoàn quy mô lớn
5. Trên 2 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh ở vị trí Giám đốc điều hành / Giám đốc Khối / Trưởng phòng kinh doanh
hoặc
6. Trên 2 năm kinh nghiệm làm các vị trí Giám đốc / Trưởng phòng Kinh doanh trong nội bộ Tập đoàn
7. IELTS ~ 6.5

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up