file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Trưởng ban Pháp chế

at Khách hàng của Navigos Search là một công ty Bất động sản với nhiều năm uy tín trong việc xây dựng và phát triển Bất động sản

Department Head Ha Noi Legal/Compliance Diversified Real Estate Activities
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

-          International academic background with a Bachelor and Master degree in Business Management with HR management.

-          A young energetic recruitment specialist in various sectors of Services industry.

-          Strongly passionate in HRM, eager to bring her knowledge and HR practice as well as a particular viewpoint from her cross-cultural experience and observation to the team.

-          Open-minded, and patient person, willing to actively listen to clients and candidates and support with professional manner.

Read More
Financial

Benefits

  • Fixed bonuses
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Hiện nay, tổ chức đang tìm kiếm một Trưởng ban Pháp chế với kinh nghiệm sâu rộng và nhiệt huyết trong mảng Bất động sản, đảm nhận các công việc sau:

- Thực hiện các công việc pháp chế tập đoàn, tư vấn cho HĐQT và Ban TGĐ về các vấn đề pháp chế doanh nghiệp chức cũng như các vấn đề cụ thể trong từng mảng hoạt động kinh doanh.
- Tư vấn, thực hiện các vấn đề pháp lý hợp đồng, pháp lý tranh tụng của Tập đoàn.
- Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Tập đoàn.
- Hỗ trợ cho công ty trong các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty bao gồm giao dịch với các cơ quan chính phủ.
- Thay mặt công ty (theo ủy quyền và phân công) để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Là một Trưởng ban Pháp chế giàu kinh nghiệm, ứng viên sẽ cần có kinh nghiệm quản lý Ban Pháp chế cũng như đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên, có kiến thức và kinh nghiệm pháp lý liên quan đến lĩnh vực Bất động sản
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư, có kỹ năng tranh tụng.
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt, có mối quan hệ và khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các bộ ban ngành liên quan.
- Ưu tiên nam

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Chủ tịch
keyboard_arrow_up