file_upload Drop to upload here.

Giám Đốc Marketing

at Công Ty CP Bibica

Director Ho Chi Minh Offline Marketing Food Distributors
$ Gross Salary from $2000 to $3000
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

- Tham gia trực tiếp trong việc xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Hoạch định các hoạt động tổng thể Khối Marketing, nhằm góp phần đạt mục tiêu Công ty.
- Xây dựng các kế hoạch dài hạn cho các ngành hàng kinh doanh, chiến lược cho từng ngành hàng và triển khai cho các Giám Đốc Nhãn hàng lên kế hoạch triển khai và thực hiện.
- Lên kế hoạch DME tổng và phân bổ cho các ngành hàng. Triển khai cho các Giám Đốc Nhãn hàng lên kế hoạch chi tiết cho từng ngành hàng.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả chi phí DME theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

- Nam/Nữ, tuổi từ 28-45
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.
- Có khả năng giao tiếp tốt tiếng anh.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong ngành hàng FMCG
- Mức lương: thỏa thuận.

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up