file_upload Drop to upload here.

Head of Project Managers

at A well-known Technology Company with more than 3000 employees

Senior Manager Ha Noi IT-Technical Internet Software & Services
$ Gross Salary from $2000 to $3500
Know the

Consultant

Senior Employer Branding and Sourcing Specialist at
Consultant company name is shown only to Premium users
Why work with me:
"I successfully placed 3 Cxo Level Positions in IT Company in 2 months with above 3000$ salary/month and have a good databases of about 5000 IT candidates. "
Read More
Financial

Benefits

  • Stock options
  • 13th month bonus
  • Fixed bonuses
  • Sponsored computing equipment
  • Relocation allowances
Other

Benefits

  • Engagement activities, 12 days off...
The Job

RESPONSIBILITIES

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Định hướng roadmap cho sản phẩm để đảm bảo dẫn đầu công nghệ giáo dục trong 10 năm tới ở Đông Nam Á.
- Quản lý đội quân lập trình viên từ 5 đến 100 người/team.
- Xây dựng hệ thống đào tạo có trên 50,000+ CCU, chạy 24h/7 với người dùng tại 40+ nước.
- Phát triển hệ sinh thái giáo dục trực tuyến đầu tiên trên thế giới. Phục vụ lên đến 10M+ học viên Elearning.
- Định hướng công nghệ sản phẩm, quy trình theo hướng Global Platform.
2. QUYỀN LỢI:
2.1. Quyền lợi trực tiếp
- Toàn quyền quyết định các yếu tố công nghệ và đội ngũ kỹ thuật của sản phẩm.
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, gắn bó như gia đình.
- Thu nhập lên đến $3000. Tích lũy cổ phần thưởng từ 0,5 đến 1,5 triệu USD sau 3-5 năm làm việc.

2.2. Quyền lợi gián tiếp
- Toàn quyền đề xuất ý tưởng dự án phần mềm, điều phối nhân viên, phân bổ ngân sách.
- Tham gia sáng tạo với Hackathons, Product Showcases…
- Tiếp cận với các công nghệ mới hiện nay như VR, Robitics, Big Data....
- Phát triển dự án mới lạ, chưa từng triển khai tại Việt Nam.
- Các hoạt động gắn kết nội bộ: Bóng đá, CLB 100+ anh em chạy 21km, 42km liên tục, Pool Party…
3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tuổi đời không quá 40.
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành CNTT, Toán Tin các trường kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia, ĐH FPT,... hoặc các trường tại nước ngoài.
- Đam mê công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm.
- Thành thạo một vài ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Ruby, JavaScript,...
- Database thành thạo ít nhất 1: MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB...
- Dám thay đổi, không ngại thách thức.

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

- Tuổi đời không quá 40.
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành CNTT, Toán Tin các trường kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia, ĐH FPT,... hoặc các trường tại nước ngoài.
- Đam mê công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm.
- Thành thạo một vài ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Ruby, JavaScript,...
- Database thành thạo ít nhất 1: MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB...
- Dám thay đổi, không ngại thách thức.

About

Company

Revenue Size Small and Medium Enterprises ($10 million - $1 billion)
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: COO
keyboard_arrow_up