file_upload Drop to upload here.

Head of Project Managers

at A well-known Technology Company with more than 3000 employees

Senior Manager Ha Noi IT-Technical Internet Software & Services
$ Gross Salary from $2000 to $3500
Know the

Consultant

Senior Employer Branding and Sourcing Specialist at
Consultant company name is shown only to Premium users
Why work with me:
"I successfully placed 3 Cxo Level Positions in IT Company in 2 months with above 3000$ salary/month and have a good databases of about 5000 IT candidates. "
Read More
Financial

Benefits

  • Stock options
  • 13th month bonus
  • Fixed bonuses
  • Sponsored computing equipment
  • Relocation allowances
Other

Benefits

  • Engagement activities, 12 days off...
The Job

RESPONSIBILITIES

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Định hướng roadmap cho sản phẩm để đảm bảo dẫn đầu công nghệ giáo dục trong 10 năm tới ở Đông Nam Á.
- Quản lý đội quân lập trình viên từ 5 đến 100 người/team.
- Xây dựng hệ thống đào tạo có trên 50,000+ CCU, chạy 24h/7 với người dùng tại 40+ nước.
- Phát triển hệ sinh thái giáo dục trực tuyến đầu tiên trên thế giới. Phục vụ lên đến 10M+ học viên Elearning.
- Định hướng công nghệ sản phẩm, quy trình theo hướng Global Platform.
2. QUYỀN LỢI:
2.1. Quyền lợi trực tiếp
- Toàn quyền quyết định các yếu tố công nghệ và đội ngũ kỹ thuật của sản phẩm.
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, gắn bó như gia đình.
- Thu nhập lên đến $3000. Tích lũy cổ phần thưởng từ 0,5 đến 1,5 triệu USD sau 3-5 năm làm việc.

2.2. Quyền lợi gián tiếp
- Toàn quyền đề xuất ý tưởng dự án phần mềm, điều phối nhân viên, phân bổ ngân sách.
- Tham gia sáng tạo với Hackathons, Product Showcases…
- Tiếp cận với các công nghệ mới hiện nay như VR, Robitics, Big Data....
- Phát triển dự án mới lạ, chưa từng triển khai tại Việt Nam.
- Các hoạt động gắn kết nội bộ: Bóng đá, CLB 100+ anh em chạy 21km, 42km liên tục, Pool Party…
3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tuổi đời không quá 40.
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành CNTT, Toán Tin các trường kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia, ĐH FPT,... hoặc các trường tại nước ngoài.
- Đam mê công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm.
- Thành thạo một vài ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Ruby, JavaScript,...
- Database thành thạo ít nhất 1: MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB...
- Dám thay đổi, không ngại thách thức.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tuổi đời không quá 40.
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành CNTT, Toán Tin các trường kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia, ĐH FPT,... hoặc các trường tại nước ngoài.
- Đam mê công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm.
- Thành thạo một vài ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Ruby, JavaScript,...
- Database thành thạo ít nhất 1: MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB...
- Dám thay đổi, không ngại thách thức.

About

Company

Revenue Size Small and Medium Enterprises ($10 million - $1 billion)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: COO
keyboard_arrow_up