file_upload Drop to upload here.

Trưởng Ban Pháp chế

at TẬP ĐOÀN GELEXIMCO

Manager Ha Noi Legal/Compliance Other Diversified Financial Services
$ Gross Salary from $2000 to $3000
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

- Điều hành, quản lý mọi hoạt động của Ban pháp chế theo đúng quy định, quy trình của Tập đoàn.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Điều hành Geleximco các rủi ro về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày và đề xuất những hướng giải quyết tốt nhất.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát mọi rủi ro trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm phân công, điều phối công việc hợp lý, hỗ trợ các nhân sự khác thuộc Ban pháp chế hoàn thành công việc;
- Chịu trách nhiệm kiểm soát cuối cùng trước khi các hợp đồng, văn bản, ý kiến rà soát hợp đồng, ý kiến tư vấn pháp lý khác được chuyển cho bộ phận yêu cầu;
- Chịu trách nhiệm duy trì, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới mảng hoạt động của Ban pháp chế.
- Xây dựng và chủ trì soạn thảo các văn bản pháp chế phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Tập đoàn
- Hệ thống hóa, quản lý văn bản pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

1. Trình độ:
- Đại học chuyên ngành Luật

2. Kiến thức:
- Am hiểu về pháp luật liên quan tới các mảng hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn. Bao gồm: pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Kinh nghiệm:
- 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật trong đó có tối thiểu 02 năm tại vị trí Quản lý.

4. Kỹ năng:
- Kỹ năng tư duy, phản biện pháp lý sắc bén.
- Kỹ năng tư vấn và thuyết phục.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người và công việc.
- Kỹ năng đào tạo nhân viên

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up