file_upload Drop to upload here.

Training Manager

at one of the largest banks in Vietnam

Manager Ho Chi Minh Training & Development Diversified Banks
$ Gross Salary from $3000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium user
Consultant information:

Background of 4 years’ experience Sale both in foreign banks and being a former Management Consultant for different industries and businesses have given me a chance to encounter different people in term of behaviour, motivational and expertise, learn from it, and above all successfully connect those element together to bring result and satisfaction for my clients.

Currently focus on Banking and Financial sector recruitment at Navigos Search. I believe the knowledge acquired regarding Sale and Management Consulting would be beneficial to my future candidate and clients at Navigos Search.

I’m offering exceptional services for both of clients and candidates with the intention to help both speaking the same language. Each talents with best capabilities will be chosen in order to provide outstanding services to help our client’s business grow in this ongoing competitive market. At the same time, candidates could also find the place they belong to and see a continuous grow in their career development, a win-win scenario is what I’m looking for and strive to achieve on daily basis.

Read More
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

Giám đốc Đào tạo Sản phẩm Bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược

1. Chiến lược và hoạch định
Phối hợp và hỗ trợ Giám Đốc Sản Phẩm Bảo hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và hiểu về đặc tính sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm để từ đó xây dựng kế hoạch và chiến lược đào tạo về sản phẩm cũng như đào tạo kỹ năng mềm cho lực lượng quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng trực tiếp, đào tạo cho đội ngũ huấn luyện nội bộ, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.

2. Đào tạo sản phẩm Bảo Hiểm
- Xây dựng tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cũng như hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp theo nhu cầu từng thời điểm, thời kỳ.
- Phối hợp cùng giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm và bộ phận xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, kỹ năng mềm về bán hàng và quản lý bán hàng nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng bộ tài liệu đào tạo, các câu hỏi và tình huống thường gặp để giúp đội ngũ bán hàng và quản ls bán hàng hiểu và nắm rõ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sản phẩm, quy trình để từ đó mang đến trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng.nhằm gia tăng doanh số bán hàng và phát triển kỹ năng bán hàng .
3. Hoạt động đào tạo
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
- Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.

4. Phát triển và quản lý con người
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.

5. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

Kiến thức
- Bằng đại học ( tối thiểu)
- Chứng chỉ nghề được công nhận
- 5-7 năm Kinh nghiệm Quản lý

Năng lực chuyên môn
- Kỹ năng đào tạo và thuyết trình, kỹ năng mềm xuất sắc , hiểu sâu sắc về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, và các quy định và luật bảo hiểm và các quy định liên quan
- Hiểu về kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm
- Hiểu sản phẩm và dịch vụ Ngân Hàng

Năng lực cốt lõi
- Kỹ năng đào tạo
- Kỹ năng phát triển con người và lãnh đạo
- Khả năng xây dựng tài liệu đào tạo và phương pháp chuyển tải thông tin cuốn hút, lôi cuốn
- Khả năng đàm phán
- Khả năng giao tiếp và truyền thông

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: Training Director
keyboard_arrow_up