file_upload Drop to upload here.

Trưởng phòng bán hàng

at Công Ty Cổ Phần Pure Việt Nam

Manager Ha Noi Sales B2C Health Care Services
$ Gross Salary from $2000
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

1 Xây dựng tài liệu bán hàng:
- Xây dựng kịch bản bán hàng (và cập nhật liên tục)
- Xây dựng các kiến thức căn bản cần cho bán hàng (và cập nhật liên tục)

2 Xây dựng kế hoạch bán hàng
- Chiến thuật và thực hiện bán hàng để đạt doanh số phân bổ của từng chi nhánh
- Chiến thuật tăng giá trị doanh thu/khách hàng

3 Tổ chức phòng ban
- Xây dựng các qui định, qui trình, nguyên tắc công việc trong phòng Bán hàng
- Xây dựng bảng mô tả công việc các vị trí trong phòng bán hàng
- Tham gia tuyển dụng, đánh giá về chuyên môn nhân viên phòng bán hàng
- Đào tạo nhân viên phòng bán hàng thực hiện công việc
- Đánh giá năng lực nhân viên bán hàng (về chuyên môn) hàng tháng
- Đánh giá chất lượng công việc nhân viên phòng bán hàng

4 Đánh giá và đào tạo kỹ năng bán hàng
- Đánh giá năng lực bán hàng của nhân viên phòng Trợ lý bác sỹ và phòng chăm sóc khách hàng
- Đào tạo các tài liệu bán hàng với nhân viên phòng Trợ lý bác sỹ và CSKH
- Đào tạo kỹ năng bán hàng trực tiếp (direct sales) với Trợ lý bác sỹ và kỹ năng bán hàng qua điện thoại (telesales) với CSKH

5 Phân tích và báo cáo thị trường
- Phân tích sự tăng, giảm của doanh thu theo dịch vụ và xác định nguyên nhân
- Tổng hợp thông tin từ trợ lý bác sỹ, chăm sóc khách hàng để đánh giá các nhu cầu mới của khách hàng từ đó đề xuất công ty triển khai các dịch vụ mới
- Phân tích và báo cáo và phát triển đối tác bán hàng
- Phân tích và đề xuất mở rộng tệp khách hàng

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up