file_upload Drop to upload here.

Giám đốc Điều hành

at Công Ty Cổ Phần Pure Việt Nam

CEO, President Ha Noi Executive Management Health Care Services
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

MỤC ĐÍCH
Vị trí này có trách nhiệm:
• Hoạch định và điều hành hoạt động của Công ty theo chiến lược đã đề ra
• Đảm bảo Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ổn định và tăng trưởng.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
(Các trách nhiệm chính mà vị trí này cần phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên)
4.1. Hoạch định & điều hành chung
- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
- Điều hành các Phòng/Ban công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.
4.2. Marketing
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường;
- Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
4.3. Kinh doanh
- Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho doanh nghiệp.
- Phối hợp với Ban Điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.
- Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.
4.4. Nhân sự
- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân lực cho doanh nghiệp.
- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
4.5. Tài chính
- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí doanh nghiệp.
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
4.6. Kiểm soát rủi ro & kiểm soát nội bộ
- Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động & kiểm soát những rủi ro trong hoạt động cho doanh
nghiệp.
- Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.
4.7. Báo cáo
- Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo cho Ban Điều hành theo quy định của
công ty.

KÊNH BÁO CÁO
Báo cáo cho: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Quản lý: Toàn bộ nhân viên Công ty

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

1. Kiến thức
- Kiến thức chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp;
- Hiểu biết về y khoa thẩm mỹ, chăm sóc và điều trị da liễu là một lợi thế.
2. Kỹ năng
- Hoạch định và triển khai chiến lược;
- Điều hành, quản lý doanh nghiệp;
- Giao tiếp tốt;
- Điều phối công việc giữa các phòng ban
3. Năng lực cá nhân
- Chịu áp lực công việc;
- Chủ động, sáng tạo, quyết đoán.
4. Kinh nghiệm
- Tuổi từ 35 trở lên, có ít nhất từ 3 – 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc tại các cơ sở y tế, y khoa thẩm mỹ, spa…

BẰNG CẤP
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh/ Quản trị Nhân lực.

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: BoM
keyboard_arrow_up