file_upload Drop to upload here.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LĨNH VỰC CNTT

at VietnamWorks 's Client

Director Ha Noi IT-Technical Health Care Supplies
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

- Quản lý một công ty thành viên lĩnh vực phần mềm y tế, CNTT (bao gồm quản lý về con người, sản phẩm và hoạt động kinh doanh,…)
- Phát triển các sản phẩm công nghệ phần mềm dành cho lĩnh vực y tế nằm trong chiến lược của tổng công ty, từ đó đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu kinh doanh mà chiến lược đề ra
- Quản trị chiến lược mảng sản phẩm phần mềm, CNTT: chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược sản phẩm; chủ trì triển khai và đánh giá thực hiện
- Xây dựng ngân sách thực hiện chiến lược và kiểm soát việc sử dụng ngân sách theo phê duyệt của Tổng giám đốc
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng (kinh doanh, dự án,...) và các hoạt động nghiệp vụ để nắm bắt những thay đổi, lập kế hoạch phát triển hoặc cải tiến, nâng cấp phần mềm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
- Tham gia nghiên cứu thị trường và hành vi của khách hàng (hỗ trợ thiết lập nền tảng , công cụ nghiên cứu hành vi khách hàng)
- Xác định, so sánh, lựa chọn và triển khai các giải pháp công nghệ để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.
- Quản lý và lãnh đạo trực tiếp các CBNV. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên. Tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động và quản lý hoạt động, xây dựng quy trình thực hiện, đánh giá theo KPI và định kỳ đánh giá, cải thiện chất lượng nhân lực.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm trên 10 năm phát triển sản phẩm/giải pháp CNTT, trong đó có trên 3 năm tại vị trí Giám đốc công ty phần mềm, CNTT hoặc tương đương.
- Có kiến thức sâu rộng về các ngôn ngữ lập trình, công cụ, nền tảng, công nghệ phát triển phần mềm
- Có kỹ năng giao tiếp và kiến thức quản lý rủi ro, kinh nghiệm quản lý sản xuất phần mềm, chất lượng sản phẩm
- Khả năng thực hiện các phân tích và nghiên cứu công nghệ
- Khả năng tổ chức và lãnh đạo
- Tư duy logic và có chiến lược
- Kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
- Tiếng anh giao tiếp thành thạo
- Ưu tiên các ứng viên từng làm giám đốc/ quản lý công ty/ các dự án phần mềm lĩnh vực y tế hoặc các ứng viên từng làm quản lý trong lĩnh vực y tế

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up