file_upload Drop to upload here.

Giám Đốc Chuyên Môn Mầm Non

at one of the leading education organizations with international standard

Director Ha Noi Business Operations Education Services
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Recruitment Consultant

Read More
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

A. Năng lực Quản lý chuyên môn
1) Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn nhà trường.
· Xây dựng kế hoạch chuyên môn cho năm học và kế hoạch tháng
· Tổ chức phát triển chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) của trường
· Lập kế hoạch, quản lý và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị dạy học, đồ dùng, học liệu dạy học bậc mầm non và môi trường giáo dục của trường

2) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn
· Đảm bảo tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học và kế hoạch tháng theo đúng tiến độ;
· Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho trẻ theo năm, tháng và tuần của trường đúng tiến độ.
· Xây dựng kế hoạch, giám sát việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dự án học tập của bậc mầm non;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện của nhà trường.

3) Kiểm tra và đánh giá hoạt động chuyên môn.
· Kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kế hoạch giáo dục của GVMN; hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên khi cần thiết;
· Kiểm tra việc thực hiện sổ sách chuyên môn của GVMN theo yêu cầu của nhà trường;
· Kiểm tra và đánh giá về cơ sở vật chất và thiết bị đồ dùng dạy học để có đề xuất kịp thời và đúng hướng, tránh lãng phí;
· Kịp thời nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo cho Hiệu trưởng theo định kì hoặc đột xuất (nếu có vấn đề).

B. Quản lý giáo viên và phát triển chuyên môn cho đội ngũ
1) Quản lý giáo viên
· Tham gia tuyển dụng, sắp xếp GVMN phù hợp với năng lực và sở trường;
· Quản lý đội ngũ giáo viên, thực hiện kiểm tra, đánh giá giáo viên về chuyên môn định kì, hàng năm;

2) Phát triển chuyên môn cho đội ngũ
· Phối hợp cùng Hiệu trưởng và bộ phận Nhân sự để đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên định kỳ theo quy định của Nhà trường;
· Tổ chức tốt đổi mới sinh hoạt/đào tạo chuyên môn, xây dựng cộng đồng học tập, đào tạo và hướng dẫn giáo viên về chuyên môn hiệu quả;
· Lập kế hoạch đào tạo cho giáo viên theo định kì; trực tiếp tham gia đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GVMN; Đề xuất các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn khác cho giáo viên; liên hệ với chuyên gia đào tạo những nội dung/ chuyên đề mới;

C. Các công tác khác
· Hỗ trợ giáo viên trong công tác dạy học và tham gia vào lớp chăm sóc hoặc thực hiện giảng dạy trẻ khi được yêu cầu;
· Công tác phát triển sĩ số trường học thông qua việc phối hợp bộ phận tuyển sinh

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

1. Yêu cầu về chuyên môn và năng lực quản lý
2. Nữ : Từ 35-45 tuổi;
3. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Mầm non, có chứng nhận tham gia khóa học về quản lý giáo dục, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên;
4. Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm liên tục ở vị trí Hiệu trưởng các trường mầm non Quốc tế hoặc các trường yếu tố nước ngoài;
5. Kỹ năng tiếng Anh tốt (làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài);
6. Kỹ năng tin học văn phòng và ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý giáo dục nhà trường;
7. Kỹ năng quản lý/phát triển nhân sự;
8. Ưu tiên có kinh nghiệm về phương pháp Reggio Emilia/ dạy học dự án/ Steam;
9. Có những kiến thức chuyên sâu về giáo dục Mầm non quốc tế là một lợi thế.

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: Principal
keyboard_arrow_up