file_upload Drop to upload here.

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Thuốc Thú Y)

at một nhà sản xuất và phân phối sản phẩm cho động vật

Manager Ho Chi Minh Sales B2B Pharmaceuticals
$ Gross Salary up to $3000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Recruitment Consultant in Pharmaceutical, Medical Device, Agriculture & Aquaculture sectors

Read More
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Quản lý kinh doanh:
- Xác định và phân công hạn ngạch, chỉ tiêu và mục tiêu doanh thu. Lập kế hoạch và dự báo mức doanh thu hàng quý, hàng năm cho các khu vực bán hàng và các vùng thị trường phân phối sản phẩm của công ty.
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, xây dựng kênh phân phối.
- Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất, hiệu quả kinh doanh.

2. Quản lý nhân viên
- Đặt mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho các nhân viên thuộc bộ phận.
- Hàng tuần họp với Ban Giám đốc Công ty để đánh giá kết quả thực hiện, tiến độ và mục tiêu.
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kinh doanh.

3. Quản lý nhu cầu khách hàng:
- Am hiểu nhu cầu của khách hàng, đề xuất các chương trình, chính sách hỗ trợ kinh doanh, đề xuất các phương án sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất các sản phẩm của Công ty đến khách hàng.
- Giải quyết vấn đề và các khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến bán hàng và dịch vụ.

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Cao đẳng,/Đại học trở lên, ưu tiên ngành thú y
- Có kinh nghiệm Trưởng Phòng / Giám Sát Kinh Doanh tại các công ty sản xuất - phân phối thuốc thú y
- Có kinh nghiệm xây dựng - phát triển hệ thống phân phối
- Kỹ năng lãnh đạo - phát triển nhân viên

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: Giám Đốc Điều Hành
keyboard_arrow_up