file_upload Drop to upload here.

Business Unit Manager - Medical Device

at One of the top medical device companies in Vietnam

Manager Ho Chi Minh Sales B2B Health Care Equipment
$ Gross Salary from $4000 to $6000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Recruitment Consultant in Pharmaceutical, Medical Device, Agriculture & Aquaculture sectors

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Xây dựng chiến lược phát triển cho ngành hàng, đảm bảo đạt mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn do BGD đề ra
- Tuyển dụng (phối hợp BP nhân sự), đào tạo nhân sự của ngành hàng đảm bảo đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động marketing và phát triển bán hàng. Thu thập, cập nhật và phân tích số liệu thị trường để hoạch định và điều chỉnh chính sách kịp thời với sự thay đổi của thị trường Lập kế hoạch phân chia target và chỉ tiêu KPI cho từng nhân sự của ngành hàng
- Xây dựng bộ sale tools của ngành hàng cũng như công cụ marketing phù hợp
- Xây dựng trung tâm reference site và hệ thống KOL đảm bảo phát triển bền vững của ngành hàng
- Xây dựng kế hoạch chi tiêu của cả ngành hàng, đảm bảo công tác giám sát và quản lý chi tiêu hợp lý, hợp lệ đúng kế hoạch đã được phê duyệt
- Phê duyệt và kiểm soát kế hoạch đặt hàng, dự trữ hàng đảm bảo cung ứng hàng kịp thời đồng thời duy trì kho stock không vượt quá quy định
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm, tìm kiếm hãng sản xuất có uy tín với mục đích tăng trưởng doanh số ngành hàng và phát triển bền vững. Cùng Ban GD đàm phán với Hãng sản xuất các chính sách hợp tác bền vững và có lợi cho công ty.
- Đảm bảo công tác chốt deal, ký kết hợp đồng được thực hiện tốt, không có sai sót và đạt kế hoạch kinh doanh đề ra
- Thực hiện chế độ báo cáo, kế hoạch làm việc định kỳ theo tháng, quý, năm với Ban GĐ hoặc/và Hãng sản xuất khi có yêu cầu

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Yêu cầu:
- Kinh nghiệm Sales & Marketing Manager, National Sales Manager, Business Unit Manager từ các công ty sản xuất - phân phối thiệt bị y tế
- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt
- Có quan hệ tốt với các KOLs từ những bệnh viện lớn
- Kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, thương lượng và đàm phán

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: BOD
keyboard_arrow_up