file_upload Drop to upload here.

Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản

at Primus Client

Director Real Estate Investment Real Estate Services
$ Gross Salary from $2000
Know the

Company

Employer name is shown only to Premium users
Location: Ho Chi Minh
Employees: Medium Size (51 - 250)
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • - Thu nhập gồm LCB + Hoa hồng + Thưởng KPI + Thưởng dự án + Thưởng cổ phiếu (Nếu có)
  • - LCB: 40-50 triệu gross /tháng
  • - Hoa hồng và các chế độ khác: sẽ trao đổi khi phỏng vấn
The Job

RESPONSIBILITIES

• Quản lý hệ thống Sàn nội bộ
• Huấn luyện dự án
• Đào tạo nhân viên
• Lập kế hoạch kinh doanh
• Tham mưu cho Ban TGD chiến lược triển khai kinh doanh
• Xây dựng biểu mẫu và quy trình quản trị

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• 5 năm ở vị trí tương đương
• Có khả năng đi công tác
• Khả năng huấn luyện dự án
• Khả năng đào tạo nhân viên
• Truyền lửa cho nhân viên
• Có kiến thức về sales và marketing bất động sản
• Ưu tiên nam

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Medium Size (51 - 250)

Company culture

Công ty bất động sản hàng đầu bao gồm hơn 90 công ty thành viên trong các lĩnh vực: Đầu tư, Quản lý tài chính, Phát triển bất động sản, Khu du lịch nghỉ dưỡng.
Địa điểm làm việc: Quận 1, TP.HCM.
Get to know your line manager
You will report to: N/A
keyboard_arrow_up