file_upload Drop to upload here.

Sales Director

at a leading company in textile sector

Director Ha Noi Sales B2B Textiles
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As a member of Navigos Search Ha Noi, who have been contributing to the business development and sustainability of the team during the past time, I was working closely with clients in a wide range of practices including industrial sales, building materials, garment/footwear sourcing, mechanical manufacturing and packaging solutions and so on.

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

A. Mục tiêu công việc
Thay mặt nhà máy. Xây dựng mạng lưới khách hàng chiến lược nhằm phát triển đơn hàng ổn định, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu doanh số theo định hướng của bộ phận gắn liền với muc tiêu của công ty…
Duy trì, theo dõi và tìm kiếm đơn hàng theo KPI của nhóm

B. Nhiệm vụ chính
1. Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ phát triển lâu dài với khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng
2. Thiết lập mục tiêu doanh số, đảm bảo mục tiêu của nhóm đội tương thích với mục tiêu, chiến lược của công ty và phù hợp với chủng loại sản phẩm mà công ty sản xuất. Hiện thực mục tiêu hóa bằng việc thiết lập, theo dõi kế hoạch bán hàng
3. Phân chia KPI, trách nhiệm, nhiệm vụ các thành viên trong tổ đội bán hàng từ mục tiêu và KPI của cả nhóm
4. Báo cáo tới Giám đốc Kinh doanh về kết quả kinh doanh, công nợ và tình trạng nợ của các khách hàng phụ trách và hoạt động sales trong tổ đội
5. Rà soát giá cả-giá thành, hợp đồng trước khi trình duyệt; giải quyết các vấn đề tồn đọng về mặt bán hàng mà Sales Executive chưa thể xử lý được
6. Kiểm soát công nợ, phối hợp với kế toán để đảm bảo nguồn tiền ổn
7. Kiểm soát tồn kho
8. Đại diện công ty đối với các cơ quan, đoàn thể bên ngoài tổ chức
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Quyền hạn
+ Chủ động giải quyết công việc trong phạm vi mô tả
+ Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng theo định hướng chung của bộ phận và công ty
+ Đóng góp ý kiến nhằm phát triển bộ phận và công ty theo hướng tích cực

A. MISSIONS
On behalf of the Company, to create customers portfolio, identify strategic customers list in order to build up the business relationship, promote mutual business opportunities and activities… towards Company’s Sales Target and to align with Company’s vision and strategy…

B. RESPONSIBILITIES
1. Develop market, explore new customers, build relationship with clients and sustain long-term relationship with existing clients
2. Set up sales target, ensure the sales division’s target is aligned with company sales vision and product range. Represent sales plan-project to meet or exceed sales goals
3. Team KPI into individuals team member’s KPI
4. Periodically Report to Head of Sales on sales amount, client’s credit status and sales activities
5. Review costing-price, contract; solve the unsolved matters which cannot be dealt by Sales Executive with customer
6. Collectable control, in correlation with accountants to ensure heathy cash flow
7. Stock monitoring
8. Represent company in working with external partiesGrowth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Yêu cầu
- Trình độ tối thiểu: Đại học; Ngành đào tạo: Ngoại ngữ, Kinh tế, Ngoại thương
- Kinh nghiệm: 3-5 năm trong ngành dệt may + Quản lý + Sales & Marketing, thị trường quốc tế
- Kỹ năng, Kiến thức và Thái độ
• Kiến thức: Woven shirt product or Woven fabric
• Kỹ năng vi tính: Văn phòng nâng cao
• Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh/Trung/Nhật….
• Kỹ năng giao tiếp: có kỹ năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng khác: Interpersonal Problem Solving
- Thái độ:
• Trung thực, say mê với công việc
• Tuân thủ quy trình. Chú trọng tính chính xác trong công việc.
• Nhanh nhẹn, linh hoạt, kiểm soát mục tiêu
• Làm việc nhóm hoặc độc lập

Requirements
- University degree in foreign languages, economics or foreign trade.
- 3-5 years of experience in garment industry, in sales & marketing at manager level up
- Good knowledge about woven shirt product or woven fabric
- Good English communication skills. Japanes or Chinese skills is a plus.
- Good interpersonal skill, good problem solving skill…
- Intergrity, hard-working, compliance, accuracy, flexible, agile, target controlled.
- Can work independently or in team.

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Head of Sales
keyboard_arrow_up