file_upload Drop to upload here.

[Hai Duong] Chief Marketing Officer - Bus Provide

at a fashion company

CxO Hai Duong Digital Marketing Apparel, Accessories & Luxury Goods
$ Gross Salary from $4000 to $6000
Know the

Consultant

Consultant 1 at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

My name Quynh Tho, I have more than 10 years of experiences in both internal and external recruitment.

My main industry is Pharmaceutical and I’m also open to recruitment for all other industries. My dream is to be able to connect as many jobs to the most suitable candidates!

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Thu nhập rất hấp dẫn + quyền lợi cho quản lý cấp cao
  • Môi trường trẻ trung, năng động, dám nghĩ, dám làm
  • Cung cấp xe đưa đón, nhà ở cho cán bộ quản lý
The Job

RESPONSIBILITIES

- Hoạch định chiến lược marketing dài hạn của Công Ty.
- Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt.
- Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và marketing.
- Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động marketing của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.
- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Ngoại thương, Kinh tế
- Đã đảm nhiệm vị trí tương đương từ 5 năm trở lên
- Kinh nghiệm giám sát và quản lý nhân viên
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình để nâng cao năng suất
- Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media
- Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
- Sáng tạo, năng nổ và có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm dưới áp lực

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Giám đốc
keyboard_arrow_up