file_upload Drop to upload here.

Hiệu phó hệ THCS

at a junior high school in Hanoi

Vice Director Ha Noi Executive Management Education Services
$ Gross Salary from $2000 to $2500
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

With 11 years total of experiences, I have worked on Recruitment and Educational field.

Experienced Recruitment Consultant with a demonstrated history of working in professional services industry. Skilled in Microsoft Word, Public Speaking, Management, Leadership, and Project Management. Strong human resources professional with a bachelor’s degree focused on Economics at University of Essex, England.

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Quản lý chương trình giảng dạy Trung học Cơ sở.

- Phát triển chương trình giảng dạy Trung học Cơ sở, bao gồm chương trình theo bộ GD và chương trình hợp tác quốc tế.

- Tham gia tuyển dụng và đào tạo giáo viên Trung học Cơ sở

- Đầu mối Liên kết, hợp tác quốc tế.

- Là đầu mối liên kết với Ban Phụ Huynh nhà trường.

- Xây dựng, triển khai và quản lý công tác trao đổi thông tin với Phụ huynh định kỳ và thường xuyên.

- Các công việc khác theo phân công của Ban Giám Hiệu.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm ĐH chính quy, ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ quản lý giáo dục.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tiếng Anh tốt

-Yêu nghề giáo dục, muốn gắn bó lâu dài với nhà trường.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: N/A
keyboard_arrow_up