Consultant name is shown only to Premium users

Consultant 1
at Consultant company name is shown only to Premium users

Year of Experience: 10

Official Consultant
Experienced Consultant

My name Quynh Tho, I have more than 10 years of experiences in both internal and external recruitment.

My main industry is Pharmaceutical and I’m also open to recruitment for all other industries. My dream is to be able to connect as many jobs to the most suitable candidates!

My Job Postings

Giám Đốc Bán Hàng (Kinh Nghiệm Sales Thị Trường ĐNA)

Consultant info is shown only to Premium users

- Là người có năng lực, có khả năng lãnh đạo, điều hành. - Tốt nghiệp Đại học trở lên – chuyên ngành xây dựng, cơ khí, kinh tế xây dựng hoặc các ngành kỹ thuật khác, hoặc maketing, QTKD. - Ưu tiên ứng viên trẻ, có tiềm năng, có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có nhiều mối quan hệ, data – mạng lưới khách hàng sâu rộng, thuận tiện liên hệ công việc. - Có khả năng bán hàng quốc tế. - Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục cao, kỹ năng chốt sales tốt. - Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, điều hành công việc. - Là người có khả năng gây ảnh hưởng, khả năng truyền “lửa”. - Chịu được áp lực công việc tốt, sẵn sàng đi công tác.

$2000 - $3500

Ha Noi

28/09/2021