file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Bancassurance Manager

at Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream.

Manager Ha Noi Corporate Planning Regional Banks
$ Gross Salary up to $3500
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I started my career in recruitment consultancy at Navigos Search after spending more than 4 years working as a project coordinator to successfully set up an office for a Japan Studies program in Vietnam.

At Navigos Search, I work closely with a team of professional recruitment consultants in representing clients in Banking and Finance sector to attract the best talents in the market to place senior to management level positions. I have successfully fulfilled numerous placements to leading foreign and local banks, Vietnamese conglomerates and Japanese enterprises. My ability to provide insightful market information, listen and match the right people with the right jobs allows me to build an extensive network of professionals.

 

<!-- [if gte mso 10]>

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Mục tiêu: Quản lý, triển khai và phát triển các sản phẩm Bancasurance và từ đó đáp ứng chỉ tiêu khách hàng và doanh thu đã đề ra

- Hiểu rõ nhu cầu, khách hàng, thị trường và sản phẩm cạnh tranh cho sản phẩm Bancassurance

- Phát triển và triển khai các sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu khách hàng

- Chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác và phát triển sản phẩm

- Đảm bảo ngân hàng có dịch vụ Bancassurance tốt nhất

- Phối hợp với các phòng ban như: IT, Pháp chế, Quản trị rủi ro và một số các phòng ban liên quan đảm bảo công việc đúng tiến độ

- Phối hợp cùng Marketing và đề xuất các chương trình Marketing thúc đẩy bán sản phẩm

- Phối hợp cùng S&D phát triển các mô hình bán hàng

- Tuyển dụng và đào tạo các chuyên viên bảo hiểm tại các chi nhánh

- Quản lý các nhân viên báo cáo trực tiếp

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi giám đốc khối

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, trong công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng, có kinh nghiệm trong cả hai là một lợi thế
- Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan hoặc MBA là một lợi thế.
- Hiểu sâu về sản phẩm bảo hiểm
- Có kĩ năng bán bảo hiểm tốt
- Khả năng lãnh đạo
- Khả năng giao tiếp tốt

About

Company

Revenue Size Small and Medium Enterprises ($10 million - $1 billion)
History Will be given in interview
Employees Large Size (250 - 1000)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Head of Department
keyboard_arrow_up