file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Quản lý Tài chính

at Tập đoàn đa ngành lớn của Việt Nam

Senior Manager Ha Noi Finance/Investment Multi-Sector Holdings
$ Gross Salary from $3000 to $4000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

• Thẩm định bộ ngân sách của các công ty: Phân tích đánh giá các giả định đầu vào của bộ ngân sách, phương pháp lập, xem xét, đánh giá tính hiệu quả, đưa ra các đề xuất cho bộ ngân sách hoạt động và ngân sách đầu tư mua sắm TSCĐ.
• Thẩm định các dự báo định kỳ của các công ty báo gồm dự báo tháng, và dự báo quí đảm bảo phản ánh hợp lý xu hướng và thực tiến kinh doanh, chủ động đưa ra các cảnh bảo và để xuất cho ban lãn đạo công ty, và lãnh đạo TĐ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
• Kiếm soát hoạt động của các công ty: Đánh giá hoạt động của các công ty qua bộ báo cáo quản trị, qua phân tích xu hướng giữa các kỳ báo cáo, so sánh với định mức/ hạn mức, với các tiêu chuẩn của ngành và của đối thủ cạnh tranh, nhằm đưa ra các cảnh báo, các đề xuất kịp thời cho ban lãnh đạo công ty, và lãnh đạo TĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, và ra các quyết định kinh doanh nhằm đạt được ngân sách hàng năm.
• Hỗ trợ, tư vấn và kiếm soát các công ty trong việc xây dựng các qui trình, các mẫu biểu lập ngân sách, dự báo, kế hoạch tài chính và báo cáo quản trị bao gồm cả các chỉ số kết quả hoạt động, và kết quả tài chính.
• Kiểm soát và cập nhật các bộ mã của nhóm các công ty phụ trách.
• Lập các báo cáo phân tích, tổng hợp của nhóm ngành phụ trách theo yêu cầu của LĐTĐ.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính/kế toán/ kinh tế/kiểm toán từ các trường đại học trong nước và quốc tế
• Có các chứng chỉ chuyên môn chuyên sâu như CPA, CFA, MBA sẽ được đánh giá cao.
• 3 năm trở lên kinh nhiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán
• Khả năng làm việc bằng tiếng Anh được ưu tiên
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsolf Office like Excel, Word etc.
• Có hiểu biết về ERP: SAP/Oracle financials là một lợi thế

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Trưởng Ban Tài chính
keyboard_arrow_up