file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Trưởng ban Kinh doanh

at Một Tập đoàn lớn về Đầu tư Bất động sản của Việt Nam

Director Ha Noi Sales B2C Residential REITs
$ Gross Salary from $3000 to $4000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Tham mưu giúp việc cho Phó CT HĐQT trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Lập, theo dõi kế hoạch hoạt động của bộ phận kinh doanh, giám sát, phòng ngừa rủi ro và lập phương án giải quyết các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo triển khai phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Tập đoàn
- Chỉ đạo, điều hành và giám sát các bộ phận Sales, Chăm sóc khách hàng, Sàn GD BĐS...
- Chỉ đạo việc phân tích và xây dựng chính sách bán hàng, xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động PR-Marketing...
- Phê duyệt báo cáo tổng hợp đánh giá tình trạng thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu hồi công nợ của các Sàn GD thuộc Tập đoàn...
- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm lập các dự án đầu tư mới, xây dựng chiến lược hợp tác kinh doanh...
- Phối hợp tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện cho cấp quản lý và nhân viên Ban kinh doanh.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên các chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing... Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và làm việc tại nước ngoài.
- Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản lý điều hành doanh nghiệp, xây dựng và hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về đầu tư xây dựng các dự án kinh doanh bất động sản.
- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS trong đó ít nhất 05 năm giữ các chức vụ PGĐ/GĐ, Phó TGĐ hoặc tương đương tại các Công ty quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư BĐS.

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Small Size (11 - 50)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Phó TGĐ Kinh doanh và Markting
keyboard_arrow_up