file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám đốc Công ty Cây xanh

at Tập đoàn lớn về đầu tư BĐS

CEO, President Ha Noi Executive Management Real Estate Services
$ Gross Salary from $3000 to $3500
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Xây dựng sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty để thực hiện được các nhiệm vụ thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan.
– Lập kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan phù hợp với quy hoạch của các dự án, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
– Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan đã được duyệt.
– Giám sát nhà thầu thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng với bản vẽ và các thông số kỹ thuật đối với các hợp đồng thuê ngoài.
– Chịu trách nhiệm về việc duy trì, duy tu hệ thống cây xanh.
– Xây dựng phương án cải tạo cây cối, nâng cấp, cải tạo các tiểu cảnh để làm sinh động cảnh quan trong các Khu đô thị thuộc Tập đoàn đang quản lý.
– Quy hoạch và thiết kế vườn ươm, lập kế hoạch ươm trồng giống cây.
– Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng/ban, trưởng bộ phận trong chức năng quản lý.
– Tạo dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ một cách hiệu quả với các đối tác, khách hàng, nhà thầu cây xanh của Công ty.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Môi trường cảnh quan, Xây dựng…hoặc các chuyên ngành có liên quan
– Có kiến thức chuyên sâu về cảnh quan, khoa học vườn ươm trồng cây xanh
– Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm làm việc trong các Công ty về Cây xanh môi trường cảnh quan trong đó từ 3 – 5 năm giữ vị trí phó giám đốc/giám đốc Công ty, Trưởng Ban Cây xanh, Cảnh quan…
– Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở vị trí tương đương cho các Công ty, Tập đoàn lớn.

About

Company

Revenue Size Small and Medium Enterprises ($10 million - $1 billion)
History Will be given in interview
Employees Small Size (11 - 50)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Phó Chủ tịch Tập đoàn
keyboard_arrow_up