file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] HR Director - work in Quang Ninh province

at Our Client is a big local group in Travel & Leisure, Entertainment & Recreations, Real Estate and Construction.

Director Quang Ninh Human Resource Airport Services
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Phát triển tổ chức:
- Tham mưu, hỗ trợ xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển của các bộ phận và mục tiêu chung của Công ty.
- Xây dựng quy định, quy trình nhân sự phù hợp với chiến lược và quy định nhân sự của Tập đoàn.

2. Xây dựng, quản lý và giám sát các hoạt động chuyên môn của nhân sự:
- Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện toàn bộ hoạt động của nhân sự bao gồm nhưng không hạn chế ở các hoạt động tuyển dụng, lựa chọn nhân sự; cơ cấu đãi ngộ; đánh giá hiệu quả công việc; đào tạo và phát triển nhân sự; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc; quản lý nhân tài; lộ trình công danh; xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận.
- Dự báo nguồn lực tương lai và xây dựng các kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty
- Xây dựng và giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng đảm bảo vào mọi thời điểm, các yêu cầu về nhân sự được đáp ứng đầy đủ, đúng người, đúng việc và hiệu quả nhất.
- Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cao cấp cao
- Quản lý và giám sát các hoạt động đào tạo và phát triển; Trực tiếp đào tạo, dẫn dắt một số khóa đào tạo kỹ năng.
- Xây dựng và triển khai hệ thống thang, bảng lương, đánh giá giá trị công việc, chính sách đãi ngộ nhằm thu hút, giữ nhân tài
- Xây dựng , hướng dẫn và giám sát triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc giúp cho việc cải tiến hiệu suất làm việc, phát triển nhân sự.
- Triển khai các hoạt động và truyền thông nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc giúp tăng hiệu quả làm việc, phối hợp giữa các phòng ban chức năng.
- Quản lý quan hệ lao động bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, phát triển.
- Quản lý hệ thống thông tin nhân sự, đảm bảo thông tin nhân sự luôn chính xác và cập nhật mới nhất.
- Tham mưu, tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động, khiếu nại nhân sự.
- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng về lao động, bảo hiểm, thuế…

3. Quản lý con người:
- Quản lý và điều phối các hoạt động của bộ phận nhân sự bao gồm tuyển dụng, phân công, trao quyền, đào tạo, đánh giá nhân sự, quan hệ lao động v.v…
- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong bộ phận.
- Động viên, khích lệ nhân viên.

4. Xây dựng kế hoạch ngân sách và quản lý nhân sách bộ phận:
- Xây dựng định biên nhân sự, ngân sách ngân sự, đào tạo hàng năm đáp ứng mục tiêu kinh doanh và phát triển của văn phòng Tập đoàn và hỗ trợ các dự án mới phát triển.
- Xây dựng và quản lý ngân sách bộ phận Nhân sự hiệu quả và phù hợp với kế hoạch phát triển.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân lực.
- Ưu tiên các ứng viên có 5 năm kinh nghiệm trở lên, mạnh về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các chính sách phát triển nhân sự.
- Nẵm vững và có khả năng cập nhật tốt luật pháp liên quan đến nhân sự - hành chính
- Khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả, khả năng lãnh đạo, xây dựng uy tín và ảnh hưởng với các nhân sự các cấp trong Công ty
- Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Thành thạo Tiếng Anh.

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up