file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Trưởng phòng Quản lí chất lượng (Ngân hàng)

at Nằm trong Top 10 Ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất

Manager Ha Noi Human Resource Diversified Banks
$ Gross Salary up to $4700
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Binh exposed as a proactive consultant who are full of enthusiast about consulting clients and candidates as well as obtaining from them valuable industry knowledge. As the passion come to result, with strong drive to succeed and her analytical and critical problem solving skills, she managed to build up portfolio of high-level placement such as Country Sales Director, Legal Manager and Marketing Chief for key market players among those there are many 500 Fortune Companies.

She was inspired to believe that executive search profession come from the passion to create sustainable value to each person’s life ,to each business’s future and to the society. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động từng thời kỳ
- Nghiên cứu, xây dựng quy trình và phát triển các công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc đối với cá nhân.
- Đo lường và đánh giá năng suất lao động của nhân viên
- Đề xuất các cơ chế, chính sách, quy trình và tổ chức thực hiện việc đánh giá chỉ tiêu cá nhân.
- Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho đơn vị.
- Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, theo dõi vận hành, cải tiến phù hợp từng thời kỳ phát triển
- Quản lý chất lượng dịch vụ của ngân hàng trên tất cả các kênh dựa trên hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ ban hành.
- Liên tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng
- Xây dựng và bổ sung các văn bản định chế thuộc lĩnh vực quản lý hiệu suất công việc, quản lý chất lượng
- Đào tạo nhân viên; xây dựng môi trường làm việc theo văn hóa của ngân hàng

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Thống kê, Tin học, Toán học, Quản lý chất lượng, Quản trị nguồn nhân lực...
2. Kiến thức:
- Am hiểu về hoạt động Ngân hàng thương mại
- Nắm được các nghiệp vụ chính trong hoạt động ngân hàng
- Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
3. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn ISO
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý tại các vị trí thuộc mảng hoạt động nghiệp vụ chính của ngân hàng (tín dụng, quản lý tài chính, đầu tư, thanh toán…)
- Có kinh nghiệm triển khai các dự án về đánh giá hiệu quả làm việc/quản lý chất lượng tại các ngân hàng/tổ chức tài chính.
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, có quan điểm độc lập và khả năng phân tích, đánh giá, phản biện
- Kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý và kiểm soát nguồn lực
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức; quản lý nhóm, quản lý công việc.

About

Company

Revenue Size Small and Medium-Sized Businesses (- $10 million)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up