file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Head of PR & Marketing

at A big real estate investor

Director Ha Noi Market Research Real Estate Development
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho các sản phẩm của Chủ đầu tư
- Xây dưng ngân sách marketing theo tháng, quý, năm theo các mục tiêu phát triển của công ty
- Chịu trách nhiệm đề xuất, theo dõi, đánh giá hiệu quả marketing và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với ngân sách và chiến lược kinh doanh của công ty
- Điều hành thực hiện các chiến dịch marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh và hợp tác đầu tư của công ty
- Quản lý, giám sát các sự kiện Marketing dưới hình thức tự thực hiện hoặc thuê ngoài
- Nghiên cứu đề xuất ban TGĐ/ HĐQT tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế, các chương trình tài trợ và giám sát công tác lập hồ sơ đăng ký tham dự

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- TN các Trường ĐH chuyên ngành Marketing, quảng cáo, quản trị kinh doanh, thương mại....
- Có ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí tương đương
- Có kiến thức tổng quát về PR-Marketing, cập nhật các xu thế, ý tưởng mới, táo bạo
- Có kỹ năng về quản lý, lãnh đạo như hoạch định nguồn nhân lực, tổ chức thực hiện , lãnh đạo nhân viên, kiểm tra, kiểm soát
- Có năng lực trong việc gây dựng mối quan hệ với giới báo chí, truyền thông
- Khả năng chịu áp lực công việc cao
- Tiếng Anh tốt

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: DCEO - Sales and Marketing
keyboard_arrow_up