file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám đốc Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực toàn quốc

at Ngân hàng

Director Ho Chi Minh Human Resource Diversified Banks
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Experienced Recruitment Consultant with a demonstrated working experience for the financial services industry in Navigos Search. Skilled in Talent Acquisition, Recruiting, Executive Search. Strong professional with a MSc focused in Business Project Management from The University of Portsmouth, The UK.

“Rise when you fall. Believe in yourself. Work hard & be strong"

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Mục đích công việc:
• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, chỉ đạo các quy trình tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng của ngân hàng.

Trách nhiệm:
• Phối hợp với Đối tác Nhân sự làm việc với các Giám đốc Khối để nắm rõ nhu cầu về nguồn lực hiện tại và tương lai nhằm xây dựng kế hoạch nhân sự hiệu quả;
• Đánh giá thị trường lao động và xây dựng, triển khai các phương pháp, kênh tuyển dụng hiệu quả, phù hợp và tiết kiệm chi phí;
• Quản lý đội ngũ nhân sự tuyển dụng và đảm bảo các hoạt động tuyển dụng phù hợp với chính sách và tiêu chuẩn của ngân hàng, hỗ trợ kịp thời mọi nhu cầu tuyển dụng từ đơn vị;
• Chịu trách nhiệm tuyển dụng cho các vị trí quan trọng/chiến lược/lãnh đạo cấp cao theo yêu cầu của ban điều hành;
• Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với các công ty tuyển dụng và các trường đại học.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• Bằng cấp chuyên môn Quản trị Kinh doanh, Nhân sự hoặc các ngành liên quan;
• Tối thiểu 6 -8 năm kinh nghiệm công tác tuyển dụng với ít nhất 3 - 5 năm tại vị trí quản lý, ưu tiên trong ngành tài chính ngân hàng, MNC hoặc công ty săn đầu người;
• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt;
• Kỹ năng tìm nguồn lực và phân tích tốt;
• Khả năng viết xuất sắc phục vụ thành lập các chính sách, báo cáo rõ ràng, cô đọng;
• Khả năng hoàn thành công việc xuất sắc đúng thời hạn;
• Kỹ năng thuyểt trình tốt;
• Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh, Tiếng Việt

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up