file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám đốc trung tâm vận hành

at Navigos Search's Client is an e-commerce operation company

Manager Ha Noi Business Operations Internet Retail
$ Gross Salary from $2000 to $4000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I am a veteran in HR management and Talent acquisition practice with more than 7 years of experience working for a financial conglomerate. Doing internal HR activities including providing leadership, recruitment management and office management, I am especially skilled with people and have an instinct towards understanding different business cultures and practices. These qualities are proven to be a great asset to offering suitable advices to my candidates as I entered the recruitment industry more than a year ago.

At Navigos Search, as a recruitment consultant, I am currently assisting clients to address and attract the right talents working in Logistics and Agriculture sectors. I am highly motivational and a true team player. Together with my big team, I cover senior and mid-manager levels search for clients such as global logistics service providers, pharmaceutical companies and industrial corporations that effectively solves their HR demands by providing the suitable candidates.

I have a strong can-do attitude that motivates others. I love sharing knowledge and improving the overall human resource quality through constructive contribution. Besides, I am active in transferring my knowledge, giving advices to improve performance to my colleagues via internal workshops and talks. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

• Tối ưu hóa chi phí vận hành
- Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí vận hành
• Quản lý hoạt động vận hành
- Tổ chức và kiểm soát hoạt động Xử lý đơn hàng, Quản lý Nhà cung cấp, Quản lý Kho và Giao vận, Sản xuất hình ảnh nội dung
- Kiểm soát và đánh giá các chỉ số vận hành của Trung tâm Vận hành để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời
- Kiểm soát chỉ số onsite của sản phẩm để có giải pháp phù hợp từng thời điểm.
- Tổ chức và kiểm soát việc đào tạo và đánh giá năng lực vận hành của nhà cung cấp định kỳ theo quy định.
- Quản lý hoạt động thanh toán và xử lý giao dịch với các đối tác tài chính
- Tổ chức các chương trình thi đua lao động, nâng cao hiệu quả, tiêu chuẩn vận hành cho nhân viên
• Nghiên cứu và phát triển
- Đánh giá kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khả thi để tăng năng lực vận hành của hệ thống và cảnh báo các vấn đề rủi ro về vận hành và liên quan kinh doanh.
- Tổ chức triển khai áp dụng các mô hình, giải pháp vận hành mới theo phê duyệt.
- Nghiên cứu và đề xuất triển khai các hệ thống Công nghệ phục vụ hoạt động Vận hành

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương, Logistics hoặc có thành tích đặc biệt trong lĩnh vực liên quan
• Ưu tiên ứng viên có học vấn Thạc sỹ hoặc MBA
• Ưu tiên các trường top đầu như Ngoại Thương, RMIT, Kinh tế Quốc dân, hoặc các cơ sở đào tạo ở nước ngoài
• 7-10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
• Trên 5 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý thuộc Công ty / Tập đoàn quy mô lớn
• Trên 2 năm kinh nghiệm điều hành mảng Vận hành / Logistics / Supply chain ở cấp độ Công ty
- NL Điều phối sản xuất
- NL Kiểm tra chất lượng
- NL Kết nối thanh toán
- NL Xử lý đơn hàng
- NL Xử lý thanh toán
- NL Thẩm định và quản lý chất lượng
- NL Thẩm định Dịch vụ
- NL Kiểm soát tồn kho & Quản lý kho
- NL Điều phối giao vận
• Năng lực lãnh đạo: Quản lý về Kế hoạch, Tài chính, Nhân sự, Pháp chế, Kiểm soát chất lượng, Kiểm soát rủi ro
• Tiếng Anh - Nghe - Nói - Đọc - Viết tốt

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: BOD
keyboard_arrow_up