file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] TP Quản lý Đại lý BĐS

at KH của Navigos search là 1 Tập đoàn lớn đa ngành, trong đó có lĩnh vực Đầu tư BĐS

Manager Ha Noi Real Estate Investment Real Estate Development
$ Gross Salary from $2000 to $3500
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • 13th month bonus
  • Fixed bonuses
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

· Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban KD BĐS về chỉ tiêu doanh số kinh doanh Bất động sản được giao;
· Xây dựng hệ thống đại lý chiến lược phân phối các dự án BĐS của Tập đoàn; đào tạo thông tin và thực tế về Tập đoàn cùng các dự án của tập đoàn cho các đại lý.
· Cập nhật thông tin khi có những điều chỉnh, hình ảnh và tiến độ dự án về lãnh đạo công ty và đại lý mỗi tuần.
· Hỗ trợ và chỉ đạo giải quyết các phản ánh từ khách hàng.
· Quản lý chung văn phòng bán hàng.
· Khảo sát thị trường và thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo từ cấp trên; tham gia nghiên cứu triển khai sản phẩm mới
· Tham dự các cuộc họp của PMU và CĐT để cập nhật tình hình thay đổi cũng như đưa ra các thông tin bán hàng để PMU & CĐT bám sát thực hiện.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

· Giới tính: Nam/Nữ - ưu tiên NAM
· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành kinh tế, BĐS, kinh tế xây dựng
· Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm làm kinh doanh BĐS hoặc các CĐT BĐS.
· Am hiểu sâu thị trường Bất động sản, có khả năng và chủ động đề xuất nghiên cứu các sản phẩm mới
· Có ngoại hình, khả năng trình bày lưu loát, thuyết trình trước đám đông. Ghi nhớ số liệu tốt…

About

Company

Revenue Size Large Enterprises ($1 billion +)
History Will be given in interview
Employees Enterprise Size (1001 +)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Trưởng ban Kinh doanh
keyboard_arrow_up