file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Giám Đốc Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm

at một Tập đoàn lớn tại Việt Nam

Manager Ha Noi Production Development Packaged Foods & Meats
$ Gross Salary from $2000 to $3000
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I am a veteran in HR management and Talent acquisition practice with more than 7 years of experience working for a financial conglomerate. Doing internal HR activities including providing leadership, recruitment management and office management, I am especially skilled with people and have an instinct towards understanding different business cultures and practices. These qualities are proven to be a great asset to offering suitable advices to my candidates as I entered the recruitment industry more than 5 years ago.

At Navigos Search, as a Team Manager, I am currently assisting clients to address and attract the right talents working in Logistics and Agriculture sectors. I am highly motivational and a true team player. Together with my big team, I cover senior and mid-manager levels search for clients such as global logistics service providers, pharmaceutical companies and industrial corporations that effectively solves their HR demands by providing the suitable candidates.

I have a strong can-do attitude that motivates others. I love sharing knowledge and improving the overall human resource quality through constructive contribution. Besides, I am active in transferring my knowledge, giving advices to improve performance to my colleagues via internal workshops and talks. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Xây dựng các quy trình, thủ tục và công thức để đảm bảo việc phóng và khuếch đại cho các sản phẩm thịt của bộ phận.
2. Đánh giá các thông số thực hiện các quy trình được áp dụng để tạo ra hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì chất lượng công ty và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của tiêu chuẩn pháp lý về an toàn thực phẩm và sức khỏe Việt Nam.
3. Các quy trình và công nghệ nghiên cứu hỗ trợ cho hoạt động thực tiễn tốt nhất và chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo và cải thiện chất lượng và giảm giá thành sản phẩm của chúng tôi.
4. Lập báo cáo về kết quả thử nghiệm, sản lượng và phân tích để đảm bảo tài liệu của tất cả các phân tích được xây dựng và kết quả được liên kết.
5. Phối hợp với các bộ phận nội bộ tham gia vào quá trình R & D trong mối quan hệ chủ động để thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các mốc thời gian phù hợp.
6. Tiến hành các dự án liên quan đến hoạt động R & D
7. Truyền đạt quá trình thực hiện cho các khu vực tương ứng của người làm việc và đào tạo nhân viên phù hợp.
8. Cấu trúc một quy trình cải tiến liên tục để cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trình liên tục của chuỗi cung ứng.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

1. Đại học chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp/Công nghệ chế biến thực phẩm
2. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan
3. Khả năng tiếng Anh tốt
4. Khả năng lãnh đạo nhóm
5. Khả năng cải tiến thường xuyên

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Plant Manager
keyboard_arrow_up