file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] CCO - Chief Commercial Officer

at a fashion retail company

CxO Ha Noi Sales B2C Apparel Retail
$ Gross Salary from $4000 to $5000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Thuy Anh Pham, in her role as a recruitment consultant, assists the team in developing new business partners, coordinate interviews and conducts candidate screening calls, and place candidates in position across a wide range of functional areas.

 

 

Earlier in her career, Thuy Anh has worked as a customer relationship specialist in global banks and insurance corporations. She brings over 8 years of experience in the banking and insurance industry to the team. 

 

“A profession that completely matches your talent, aspirations and skills is the best profession you can choose.” 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Mục tiêu công việc
 Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty
 Quản trị chiến lược
 Nghiên cứu và phát triển thị trường
 Nâng cao chất lượng dịch vụ và Quản trị trải nghiệm khách hàng.
 Vận hành bộ máy kinh doanh của Công ty.

2. Mô tả công việc
Hoạch định chiến lược kinh doanh – 15%
 Khảo sát, nghiên cứu thị trường, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá Hệ thống kinh doanh của Công ty.
 Căn cứ các dữ liệu khảo sát lập chiến lược, kế hoạch phát triển kinh (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) theo định hướng phát triển kinh doanh của Công ty.
 Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích nghiên cứu thị trường, tình hình kinh doanh hàng năm.
 Đưa ra chiến lược Kinh doanh được phê duyệt và triển khai phù hợp với tình hình phát triển của Công ty

Quản trị chiến lược – 10%
 Xây dựng danh mục hành động & lộ trình triển khai chiến lược kinh doanh.
 Theo dõi & đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ (tháng/quý/năm)
 Xây dựng và cải tiến quy trình hoạt động để tối ưu năng suất lao động.
 Xây dựng kế hoạch Kinh doanh theo năm/ quý/ tháng
 Kiểm soát và thúc đẩy doanh thu, tăng lợi nhuận
 Đảm bảo quy trình được rà soát/ điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;

Nghiên cứu và phát triển thị trường – 5%
 Nghiên cứu và dự báo xu thế phát triển thị trường ngành
 Khảo sát, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, khách hàng để có chiến thuật phù hợp cho từng giai đoạn, thời điểm.
 Mở rộng kênh phân phối, đảm bảo số lượng cửa hàng mở mới theo kế hoạch đã phê duyệt, tìm kiếm mặt bằng đáp ứng đúng tiến độ và các tiêu chí đề ra.
 Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích nghiên cứu thị trường về đối thủ/ ngành nghề kinh doanh hàng năm.
 Báo cáo tỷ lệ Phân khúc thị trường

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và quản trị trải nghiệm khách hàng – 20%
 Phối kết hợp với Phòng Chất Lượng Dịch Vụ và Chăm Sóc khách hàng để quản trị trải nghiệm khách hàng.
 Xây dựng, cải tiến bộ tài liệu CLDV
 Đào tạo, huấn luyện hệ thống nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của CLDV trong kinh doanh.
 Giám sát triển khai thực hiện CLDV
 Đo lường tỷ lệ hài lòng của khách hàng thông qua trải nghiệm và chất lượng dịch vụ

Vận hành bộ máy kinh doanh – 40%
 Chỉ đạo vận hành bộ máy kinh doanh bao gồm: xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy, định biên, tuyển dụng, đào tạo/huấn luyện, đánh giá chất lượng nhân sự, sa thải, ... Xây dựng đội ngũ nhiệt huyết, chuyên nghiệp, máu lửa, có kiến thức, có kỹ năng để phục vụ khách hàng tốt nhất.
 Xây dựng bộ chỉ số đo lường KPIs cho hệ thống bán lẻ.
 Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho từng BP/Khu vực/Hệ thống kinh doanh và giám sát thực hiện.
 Phối kết hợp với Phòng Marketing để triển khai các chương trình marketing thúc đẩy doanh thu, bán hàng.
 Xây dựng kế hoạch, chương trình, kênh bán hàng nhằm đạt mục tiêu target theo tháng/quý/năm.
 Thực hiện chỉ tiêu doanh thu theo năm/ quý/ tháng/ tuần
 Báo cáo tỷ lệ nhân sự được đào tạo/ huấn luyện
 Báo cáo tỷ lệ biến động nhân sự
 Báo cáo tỷ lệ doanh thu đạt được/ chỉ tiêu

Công tác tham mưu – 5%
 Tham mưu cho CEO về hoạt động điều hành Công ty
 Đề xuất góp phần thúc đẩy hoạt động của Công ty

Báo cáo – 5%
 Báo cáo theo định kỳ quy định và theo yêu cầu của CEO

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

 Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Truyền thông.
 Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ, dịch vụ và có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 Hiểu về đặc thù kinh doanh của ngành bán lẻ, dịch vụ
 Nắm bắt và dự báo xu thế của ngành
 Kiến thức quản trị kinh doanh
 Kỹ năng lãnh đạo, hoạch định , lập kế hoạch
 Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công, kiểm soát theo mục tiêu
 Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
 Kỹ năng xây dựng và thúc đẩy văn hóa hợp tác
 Kỹ năng thương lượng, đàm phán
 Kỹ năng quản trị mối quan hệ
 Tính cách hướng ngoại
 Chủ động, bản lĩnh, tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, cởi mở, vui vẻ, hoạt bát, nhạy bén
 Chính trực, trách nhiệm, yêu thương và chia sẻ
 Hướng đến kết quả.
 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 Tiếng Anh Toeic 650
 Tin học thành thạo
 Tác phong chuyên nghiệp
 Hình thức chỉnh chu

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: CEO
keyboard_arrow_up