file_upload Drop to upload here.

[Gấp] Giám đốc Ngành hàng Điện tử điện lạnh

at N/A

Director Ha Noi Sales B2B Consumer Electronics
$ Gross Salary from $4000 to $5000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Headhunters act as a bridge between candidates and employers do a good job as a bridge between talented candidates and businesses, headhunters must thoroughly understand the company's recruitment requirements as well as the working environment. We will be able to see the candidate's reasons for looking for work as well as their preferred working environment, in addition to their qualifications and professional skills.

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

1. Xây dựng, quyết định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả theo từng SKU, từng nhóm hàng và theo từng phân khúc (Sứ mệnh của Sản phẩm).
2. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch sản phẩm, phân khúc sản phẩm cho từng kênh, thị trường (vùng miền)
3. Phối hợp với bộ phận nghiên cứu sản phẩm và R&D concept xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm hoàn toàn mới, sản phẩm dẫn đầu đón xu hướng (PM1) trình PTGĐ phê duyệt.
4. Chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc định hướng, chỉ đạo kinh doanh để quyết định danh mục phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu của thị trường/kênh hiện tại (PM2,3,4)
5. Quản trị cấu trúc giá thành sản phẩm theo CBOM
6. Chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc triển khai phát triển sản phẩm mới theo kế hoạch
7. Phối hợp tìm kiếm nguồn hàng, Nhà cung cấp đáp ứng Yêu cầu cải tiến, phát triển sản phẩm mới
8. Xây dựng các mục tiêu và ngân sách marketing cho ngành hàng phụ trách trình PTGĐ
9. Giám sát triển khai kế hoạch marketing ngành hàng; định kỳ đánh giá và đề xuất điều chỉnh (nếu có)

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

1. Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học trở lên
2. Chuyên môn: QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
3. Kinh nghiệm:
- Tuyển dụng nội bộ:
+ Kinh nghiệm ở vị trí KAM/ ASM/ Quản lý nhóm hàng/TP Trade: Ít nhất 03 năm.
+ Kinh nghiệm ở vị trí BUM/ RSM/ TP MKT/ Quản lý nhóm hàng cấp cao: Ít nhất 01 năm.
- Tuyển dụng bên ngoài: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
4. Kiến thức
- Am hiểu thị trường ngành hàng phụ trách hoặc ngành hàng tương đồng
- Am hiểu tổng thể các kênh phân phối (GT, MT, Ecommerce, B2B), đặc thù của khách hàng trên từng kênh phân phối.
- Có kiến thức tổng quan về Brand, Marketing communication (Truyền thông); trade marketing
5. Kỹ năng/khả năng
- Khả năng học hỏi, tiếp thu với cái mới
- Khả năng nhạy bén với sản phẩm, thị trường, kênh bán hàng.
- Có khả năng độc lập ra quyết định
- Khả năng tư duy toàn diện, bao quát
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc
- Khả năng làm việc độc lập hoặc th

About

Company

History Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Deputy General Director
keyboard_arrow_up