file_upload Drop to upload here.

Phó Tổng Giám Đốc - Vice Director of 3PL

at Navigos Search is a leading provider of Recruitment and HR solutions in Vietnam with over 20 years of expertise. We have the largest, most dedicated, and most experienced consulting team in two locations, Hanoi and HCMC.

Vice Director Ha Noi Business Operations Air Freight & Logistics
$ Gross Salary from $3000 to $3500
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Thuy Anh Pham, in her role as a recruitment consultant, assists the team in developing new business partners, coordinate interviews and conducts candidate screening calls, and place candidates in position across a wide range of functional areas.

 

 

Earlier in her career, Thuy Anh has worked as a customer relationship specialist in global banks and insurance corporations. She brings over 8 years of experience in the banking and insurance industry to the team. 

 

“A profession that completely matches your talent, aspirations and skills is the best profession you can choose.” 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Phụ trách cho 5 mảng chính trong nội bộ công ty:
- Phụ trách chỉ đạo, điều hành các vấn đề chung về Hành chính - Nhân sự của tập đoàn bao gồm như chỉ đạo xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên, xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Phê duyệt các quyết định liên quan đến mảng nhân sự.
- Giám sát chỉ đạo nhận báo cáo về mảng Pháp Lý.
- Giám Sát chỉ đạo các vấn đề về Công Nghệ Thông Tin.
- Giám sát chỉ đạo về mảng Quản lý Tài Sản.
- Một số công tác khác.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài Chính, Kinh Tế,
- Có kinh nghiệm điều hành trên 5 năm, ưu tiên với quy mô công ty trên 500 người.
- Hiểu biết về vận tải là một lợi thế.
- Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc

About

Company

History Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Chủ Tịch Công Ty
keyboard_arrow_up