file_upload Drop to upload here.

URGENT - Product Owner Lead / Edtech company

at NA

Department Head Ha Noi IT-Product Internet Software & Services
$ Gross Salary from $2000 to $4000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Having over 6 years working in services industry, I am now specified in recruiting talents for Professional Services, including Hospitality,  Groups, Education, Health Care and NGOs. My experiences in the services industry allow me to understand what companies/ organizations and candidates in this sector need. My goal is to match talented candidates to suitable organizations where they can show their full potentials and contribute the best for the long-term development of our working partners. Together with my team, I commit strongly to bring the highest values to both our customers and candidates.

Read More
Financial

Benefits

  • Stock options
Other

Benefits

The Job

RESPONSIBILITIES

● Lên roadmap phát triển sản phẩm, phù hợp với mục tiêu chung của công ty nhằm tăng users mới, giữ chân users cũ
● Quản lý team sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm
● Tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu của người dùng, thị trường và yêu cầu từ các phòng ban khác (marketing, sales...) để tối ưu trải nghiệm người dùng trên Website và trên App
● Cải thiện và tối ưu các nền tảng quản trị nội bộ doanh nghiệp đối với PO mảng ERP.
● Đề xuất giải pháp, thuyết trình và bảo vệ giải pháp, tổ chức thực thi và giám sát quy trình công việc ở tất cả các công đoạn.
● Tiến hành đánh giá hiệu quả sản phẩm sau khi triển khai (GA, heatmap, bảng khảo sát,...), lập kế hoạch cải thiện, nâng cấp sản phẩm

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

● Tốt nghiệp đại học
● Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
● Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt, data - driven
● Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao
● Khả năng lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm/bộ phận quản lý

About

Company

History Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Owner/ COO
keyboard_arrow_up