file_upload Drop to upload here.

[Hà Nội] Hiệu phó tiểu học/ Giám đốc vận hành

at NA

Director Ha Noi Education & Teaching Education Services
$ Gross Salary from $2000 to $2000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Having over 6 years working in services industry, I am now specified in recruiting talents for Professional Services, including Hospitality,  Groups, Education, Health Care and NGOs. My experiences in the services industry allow me to understand what companies/ organizations and candidates in this sector need. My goal is to match talented candidates to suitable organizations where they can show their full potentials and contribute the best for the long-term development of our working partners. Together with my team, I commit strongly to bring the highest values to both our customers and candidates.

Read More
Financial

Benefits

  • Paid vacations
Other

Benefits

The Job

RESPONSIBILITIES

• Phối hợp với P.TCNS trong công tác tuyển dụng giáo viên: Tham gia phỏng vấn, chấm thử giảng, chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng chuyên môn khi tuyển dụng
• Đào tạo: đào tạo tổ trưởng, khối trưởng, giáo viên ít nhất 1 giờ/ tuần, Hướng dẫn, kèm cặp khối trưởng, tổ trưởng có năng suất và hiệu quả làm việc chưa cao
• Đánh giá chất lượng công việc của tất cả các khối trưởng, tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm hàng quý và xếp hạng theo học kỳ. Đề xuất sàng lọc các tổ trưởng, khối trưởng có ý thức, chất lượng công việc kém.
• Thẩm định danh sách khen thưởng kỷ luật giáo viên do các tổ trưởng, khối trưởng gửi lên và đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ trưởng, khối trưởng.
• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, chủ nhiệm trong nhà trường:
• Tổ chức xây dựng các kế hoạch chuyên môn, chủ nhiệm, kế hoạch đào tạo, kế hoạch hoạt động - trình Hiệu trưởng/Ban lãnh đạo phê duyệt.
• Kiểm soát các phiếu học tập, các tư liệu, tài liệu gửi (“PHHS”); các đề xuất về học phẩm, học liệu của các tổ, khối

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• Có tinh thần trách nhiệm cao
• Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc các vị trí tương đồng
• Có kiến thức về lập ngân sách, dự trù kinh phí, báo cáo chi phí
• Có khả năng làm việc nhóm đa dạng và đa lĩnh vực
• Có khả năng định hướng chi tiết và hiệu quả
• Có kỹ năng tốt về quản lý thời gian
• Có kỹ năng giao tiếp tốt về lời nói và văn bản
• Có khả năng học hỏi và tự phát triển chuyên môn

About

Company

History Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Hiệu trưởng
keyboard_arrow_up