Consultant name is shown only to Premium user

Recruitment Consultant
at Consultant company name is shown only to Premium user

Year of Experience: 2

Official Consultant
Experienced Consultant

-          International academic background with a Bachelor and Master degree in Business Management with HR management.

-          A young energetic recruitment specialist in various sectors of Services industry.

-          Strongly passionate in HRM, eager to bring her knowledge and HR practice as well as a particular viewpoint from her cross-cultural experience and observation to the team.

-          Open-minded, and patient person, willing to actively listen to clients and candidates and support with professional manner.

My Job Postings

Trưởng ban Pháp chế

Consultant info is shown only to Premium user

Là một Trưởng ban Pháp chế giàu kinh nghiệm, ứng viên sẽ cần có kinh nghiệm quản lý Ban Pháp chế cũng như đáp ứng các yêu cầu sau: - Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên, có kiến thức và kinh nghiệm pháp lý liên quan đến lĩnh vực Bất động sản - Có chứng chỉ hành nghề luật sư, có kỹ năng tranh tụng. Có khả năng giải quyết vấn đề tốt, có mối quan hệ và khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các bộ ban ngành liên quan. - Ưu tiên nam

Negotiable

Ha Noi

11/03/2019