Consultant name is shown only to Premium user

Consultant
at Consultant company name is shown only to Premium user

Year of Experience: 5

Official Consultant
Experienced Consultant

I started my career in recruitment consultancy at Navigos Search after spending more than 4 years working as a project coordinator to successfully set up an office for a JapanStudies program in Vietnam.

My strong background in HR operation and coordination allows me to become an experienced recruitment consultant who can provide excellent customer service to clients and insightful career advices to potential candidates.

At Navigos Search, I work closely with a team of professional recruitment consultants in representing clients in Banking and Finance sector to attract the best talents in the market to fulfill senior to management level positions. I have successfully fulfilled more than 30 placements to Japanese consultancy firms, general trading companies and investment conglomerates. My ability to listen and match the right people with the right jobs allows me to build an extensive network of professionals.

Graduated from Solway Brussels School with a masters degree in Non-profit/ Public/ Organizational Management, I am a highly ambitious person who is not afraid to face challenges and rise above.

<!-- [if gte mso 10]>

My Job Postings

Trưởng phòng mua sắm (Head of IT purchasing / IT procurement manager)

Consultant info is shown only to Premium user

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm mảng công nghệ; có kiến thức chuyên sâu về công nghệ - Tiếng anh giao tiếp và leadership tốt - Có khả năng tư vấn các giải pháp

$3000 - $4500

Ha Noi

11/07/2019

Giám Đốc Bán lẻ

Consultant info is shown only to Premium user

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản Trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan; • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý triển khai & phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ. • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý team bán lớn hoặc kênh bán, có năng lực về thúc đẩy bán về hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và bảo hiểm (Insurance) • Có kiến thức, nắm được mô hình kinh doanh bán lẻ ở mức tổng thể về sản phẩm, lợi nhuận, kênh bán; • Có khả năng định hướng chiến lược trong triển khai các hoạt động kinh doanh ở phạm vi lớn và mới trên thị trường; • Có khả năng phối hợp các đơn vị trong Ngân hàng cùng thực hiện các chương trình hợp tác với đối tác bên ngoài; • Sử dụng tốt tiếng Anh, thành thạo các phần mềm văn phòng;

$3500 - $5000

Ha Noi

05/06/2019

Employee Experience Director

Consultant info is shown only to Premium user

Bachelor’s degree in Business management / Human Resources / Sociology / Psychology or a related field (Master’s degree preferred), with 10+ years’ HR experience with a focus in leadership development , you also have • 5 + years experience in organizational development and employee relations • Strength at research-based approaches and solutions • Ability to influence at all levels of the organization • Ability to create strong, cross-functional working relationships • Expertise in coaching for performance improvement • Strong written / verbal communication and organizational skills • Excellent interpersonal skills and ability to create and cultivate productive business partnerships • High level proficiency in Microsoft Product Suite

$4000 - $7000

Ha Noi

04/06/2019

Chief Operation Officer

Consultant info is shown only to Premium user

Job holder should have: - At least 3 years experiences of working as COO position - Preferably in Retail/ Banking / Real estate or Hospitality industry with a scope of more than 500 subordinates.

Negotiable

Ha Noi

20/05/2019

Head of Corporate Banking

Consultant info is shown only to Premium user

1. Experience in Corporate Banking/ Wholesales Banking or Experience as Head of Business Development/ Account Management in Large Corporates. 2. Strong stakeholder management skills to collaborate with other departments. 3. Strong understanding of the regional banking regulatory environment. 4. Strong sales skills, corporate relation.

Negotiable

Ha Noi

29/04/2019

Giám đốc Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - SRM

Consultant info is shown only to Premium user

A. Kiến thức kinh nghiệp 1. Kiến thức: Cao học 2. Kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực về mảng quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn: tối thiểu 5 năm 3. Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của Ngân hàng 4. Ngôn ngữ tiếng Anh B. Các kỹ năng Kỹ năng cơ bản: 1. Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 2. Kỹ năng tiếp cận và khai thác khách hàng 3. Tinh thần phục vụ khách hàng 4. Làm việc theo nhóm 5. Kỹ năng đàm phán, bán chéo sản phẩm Nhóm các kỹ năng khác 6. Tinh thần trách nhiệm 7. Sự gắn bó với tổ chức 8. Xây dựng các mối quan hệ 9. Sáng tạo và liên tục cải tiến 10. Kỹ năng tiếp thị, điều tra, dự báo thị trường

$3000 - $5000

Ha Noi

02/04/2019

CFO

Consultant info is shown only to Premium user

Our Client is looking for high calibre Vietnamese candidate to fill in the position. The candidate should have: • Local Vietnamese • Bachelor degree or higher in Accounting or Finance • CPA, ACCA preferred • Background in Big 4 Public Accounting preferred • 5 years minimum experience as a CFO in a large corporation • 15+ years total in accounting or finance experience • “Hands On” ERP Systems Experience – SAP, JD Edwards or PeopleSoft experience preferred • Outstanding communication and presentation skills. • Demonstrated leadership ability, confidence and executive presence – ability to motivate staff. • Excellent analytical, reasoning and problem-solving skills • Significant experience working with external auditors, internal controls and compliance-related issues.

$7500 - $10000

Ha Noi

09/04/2019

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI BÁN LẺ

Consultant info is shown only to Premium user

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên có trình độ trên Đại học), chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản Trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan; • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý triển khai & phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ tại ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý team bán lớn hoặc kênh bán, có năng lực về thúc đẩy bán; • Có kiến thức, nắm được mô hình kinh doanh bán lẻ ở mức tổng thể về sản phẩm, lợi nhuận, kênh bán; • Có tổ chất lãnh đạo và khả năng phát triển con người; • Có khả năng định hướng chiến lược trong triển khai các hoạt động kinh doanh ở phạm vi lớn và mới trên thị trường; • Có khả năng phối hợp các đơn vị trong Ngân hàng cùng thực hiện các chương trình hợp tác với đối tác bên ngoài; • Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng trong nước có quy mô và trình độ phát triển lớn mạnh; • Sử dụng tốt tiếng Anh, thành thạo các phần mềm văn phòng; • Kỹ năng: + Làm việc theo nhóm/tổ chức + Tinh thần phục vụ khách hàng + Năng lực/kỹ năng nghiên cứu, phân tích, định hướng + Sáng tạo và liên tục cải tiến + Kỹ năng giao tiếp truyền thông, trình bày

$3000 - $5000

Ha Noi

02/04/2019

Financial Crime Compliance

Consultant info is shown only to Premium user

Work Experience: - Candidates for the Vice President (Manager) position should have more than 8 years relevant experience in a financial services firm, regulatory agency or law firm. - Candidates for the Assistant Vice President (Assistant Manager) position should have more than 4 years relevant experience in a financial services firm, regulatory agency or law firm Education / Qualifications: - Preferred – Bachelor’s Degree or equivalent experience Requirements: - A calm approach, with the ability to perform well in a pressured environment - Proactively identifies and communicates improvements to process on the grounds of efficiency and effectiveness - Excellent communication skills - Results driven, with a strong sense of accountability - The ability to operate with urgency and priorities work accordingly - Strong decision making skills, the ability to demonstrate sound judgement - A structured and logical approach to work - Excellent interpersonal skills - The ability to manage large workloads and tight deadlines - Excellent attention to detail and accuracy - MS Office skills

Negotiable

Ha Noi

12/03/2019

Chuyên gia tư vấn Chiến lược, Khối Chiến lược

Consultant info is shown only to Premium user

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về công tác tư vấn chiến lược liên quan đến tài chính - ngân hàng

$3000 - $5000

Ha Noi

19/02/2019

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả kinh doanh, Khối Chiến lược

Consultant info is shown only to Premium user

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về công tác tư vấn hiệu quả kinh doanh liên quan đến tài chính - ngân hàng

$3000 - $5000

Ha Noi

19/02/2019

Deputy Head of SME Banking

Consultant info is shown only to Premium user

Our Client is looking for high caliber Vietnamese candidate to fill in the position. The candidate should have: - Bachelor's Degree or Above in Economics / Finance / Banking / Marketing / Business Administration - Minimum 10-year experience in Wholesales/ Business Banking product development - Prefer working experience related to Corporate Card, Payment - Have deep understanding of Wholesales / SME clients * A competitive remuneration package, excellent working environment and good opportunities to be developed will be offered to successful candidates. * APPLY now by clicking the APPLY button. We do apologize that we are only able to contact shortlisted

Negotiable

Ha Noi

29/09/2018

CFO

Consultant info is shown only to Premium user

- Bachelor degree or higher in Accounting or Finance - CPA, ACCA preferred - Background in Big 4 Public Accounting preferred; 5 years minimum experience as a CFO in a large corporation - 15+ years total in accounting or finance experience “Hands On” ERP Systems Experience – SAP, JD Edwards or PeopleSoft experience preferred - Outstanding communication and presentation skills. - Demonstrated leadership ability, confidence and executive presence – ability to motivate staff. - Excellent analytical, reasoning and problem-solving skills - Significant experience working with external auditors, internal controls and compliance-related issues.

Negotiable

Ha Noi

17/09/2018

Client Service Manager| Cash Management

Consultant info is shown only to Premium user

- Bachelor’s degree in business, related field or equivalent work experience - Minimum of 8 years working in the banking industry - Experience with or knowledge of local regulatory requirements related to Anti-Money Laundering - Experience of working in an International Global Banking environment - In-depth knowledge of industry standards related to all Cash Management products and services - Good level of business acumen and commercial awareness, including economic, cultural, procedural and regulatory issues - Ability to understand a customer’s business and the fundamentals of running a business - Excellent interpersonal skills and ability to interact and build relationships with internal and external stakeholders - Strong analytical, problem-solving, technical, leadership and team motivational skills

Negotiable

Ha Noi

14/08/2018

Wholesales Banking Sector Head

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification, Experience: - Bachelor’s Degree or above - At least 10-year of experience in Relationship Management, Banking, Finance…; management experience is preferable - Knowledgeable about Wholesales Banking, Corporate Banking (Real Estate/ Financial Institute/ Automatics/ Air Plane/ FMCG) - SRM experience in Foreign Bank is a plus. 2. Critical Skills - Strong relationship management, developing business partners skills - Good critical & strategy thinking, analyzing, communication, problem solving, teamwork skills.

Negotiable

Ha Noi

06/07/2018

Director of Customer Experience & Portfolio Management

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualifications: - Bachelor’s Degree majoring in Economics, Banking and Finance. 2. Experience: - 5 years of management experience, good knowledge of Financial Systems, Retail Banking - Understanding Retail Products/Services - Understanding Regulations/Operation Procedures in PFL 3. Skills: - Qualitative analysis - Control Cost - Leadership - Strategic thinking

Negotiable

Ha Noi

14/06/2018

Segmentation Director

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification: - Bachelor’s degree in Economics/ Finance/ Banking/ Marketing/ Business Administration - Prefer master's degree or higher 2. Experience: - At least 10-year experience in positions relating to Analysis, Finance, Credit, Marketing, Banking Finance. - Prefer working experience related to Business Banking 3. Knowledge: - Deep understanding of strategy, model, business direction by segment/ sub segment of Business Banking - Understand the value identifying method for each segment/ sub-segment and approaching method - Have knowledge of the legal provisions in Banking Finance

Negotiable

Ha Noi

02/05/2018

Marketing Director

Consultant info is shown only to Premium user

- Proven experience as marketing director in retail banking or FMCG - OR strong experience as Key account manager in agencies - Excellent leadership and interpersonal skills

Negotiable

Ha Noi

22/03/2018

[CLOSED] Chánh Văn phòng

Consultant info is shown only to Premium user

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về công tác hành chính văn phòng, quản lý sử dụng tài sản và xây dựng cơ bản.

From $3000

Ha Noi

02/01/2019

[CLOSED] Head of Corporate Service

Consultant info is shown only to Premium user

- Qualifications: Bachelor’s Degree or Above majoring in Economics, Finance, Banking or related fields - Experience: At least 5 years of experience in the field of Assistant, Administrative Secretary… - Knowledge: Deep knowledge in the field of secretariat, office and legal administration. - Others: Proficient English (compulsory TOEIC> 600-650), Informatics: Proficient in Office software

Negotiable

Ha Noi

31/12/2018

[CLOSED] Credit Analysis Manager

Consultant info is shown only to Premium user

• Bachelor’s Degree or higher in advance; Financial background • Experienced in Corporate Relationship Management, Auditing Firms is nice to have • Fluent English • Communication skill • Open minded and sociable • Analytical thinking and problem solving

Negotiable

Ha Noi

22/11/2018

[CLOSED] Head of ALM

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification - Bachelor’s Degree or above majoring in Finance/ Banking or related fields. - Language: English - intermediate 2. Experience - Have experience in the field of Asset & Liability Management (ALM)/ Capital Management. - Good knowledge of Business Units and products in the Bank; Basel II is preferable. 3. Skills: - Logical thinking skills, good analytical and communication skills - Effective planning and implementation skills - Human resource management, training and development

Negotiable

Ha Noi

02/11/2018

[CLOSED] Customer Insight Manager

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualifications: - Bachelor’s Degree or above majoring in Economics/ Banking/ Finance/ Marketing/ Business Administration 2. Experience: - Minimum of 5 years experience in financial analysis/ credit/ market research, marketing in banking and financial - Having working experience related to Business Banking is preferable - In-depth understanding of USME's segment / sub-segment strategy, model, and business model (SME / MSME) - Deep understanding of valuation methods for each segment / sub-segment and USME (SME / MSME) - Understanding the legal provisions in banking/ finance 3. Skills: - Researching, analyzing and understanding the trend of developing products and banking financial services for Business Banking - Skills to develop business models, business programs for each segment / sub-segment for Business Banking - Ability to plan and organize, qualitative analysis, interpersonal skills, competitors’ information…

Negotiable

Ha Noi

18/10/2018

[CLOSED] Corporate Card Product Director

Consultant info is shown only to Premium user

Our Client is looking for high calibre Vietnamese candidate to fill in the position. The candidate should have: - At least 10 years of experience in wholesales/ business banking product development - Prefer working experience related to corporate card, payment - Have deeply understanding of wholesales / SME clients - Bachelor's Degree or Above in Economics / Finance / Banking / Marketing / Business Administration * A competitive remuneration package, excellent working environment and good opportunities to be developed will be offered to successful candidates. * APPLY now by clicking the APPLY button. We do apologize that we are only able to contact short listed

Negotiable

Ha Noi

26/09/2018

[CLOSED] Head of Segmentation

Consultant info is shown only to Premium user

- At least 10 years of experience in positions relating to analysis / finance / credit / marketing / banking finance. - Prefer working experience related to Business Banking - Have deep understand of strategy, model, business direction by segment / sub segment of Business Banking - Understand the value identifying method for each segment / sub-segment and approaching method - Understand the legal provisions in the field of finance / banking - University degree in Economics / Finance / Banking / Marketing / Business Administration

Negotiable

Ha Noi

17/09/2018

[CLOSED] Partnership Director

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualifications: - Bachelor’s Degree or above majoring in Economics/ Banking/ Finance/ Marketing/ Business Administration 2. Experience: - Minimum of 5 years experience related to Sales, Business Development with Organization partners. - Having working experience related to Business Banking is preferable - Understanding the characteristics of sales channels through affiliate partners for Business Client - Understand the ecosystem / value chain of target customers 3. Skills: - Building, maintaining partnerships with large organizations (the size of the World Bank) - Skills to organize, manage and give solutions to develop & maintain relations with partners - Ability to communicate, negotiate, influencing…

Negotiable

Ha Noi

06/07/2018

[CLOSED] Senior Expert Corporate Risk

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification, Experience: - Bachelor’s Degree or above - At least 5 – 7 years of experience in Risk Management, Banking, Finance. - Knowledgeable about Business Banking, SME, Commercial Bank, Wholesales Banking - Transformation risk/ Corporate risk/ Credit risk experience is a plus. - IT/ IT Project experience is nice to have 2. Critical Skills - Strong risk management, risk analysis and transformation skills - Good critical & strategy thinking, analyzing, communication, problem solving, teamwork skills.

Negotiable

Ha Noi

06/07/2018

[CLOSED] ERP Project Director (HR sector)

Consultant info is shown only to Premium user

- Have had experience leading an HR ERP project before as Project Manager (must-have: basic HR ERP, plus point if Advanced HR ERP) - Preferred background in HR, with strong project management skills - Strong communications & influencing skills

Negotiable

Ha Noi

29/05/2018

[CLOSED] HR Project Specialist

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification, Experience: - Bachelor’s Degree or above - 10-year minimum experience in Banking, Finace; Project Management experience is preferred. - Have had experience working in an HR ERP project before as Project Team Member - One to have experience with HR Management System (employee data, timesheets, payroll, tax / social insurances & other statutory reporting) 2. Critical Skills - Strong project management and transformation skills - Good communication, problem solving, teamwork skills.

Negotiable

Ha Noi

02/05/2018

[CLOSED] ERP Project Director

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualification: - Bachelor’s degree or above majoring in Banking, Finance, Project Management, IT - Deep knowledge of Project Management is preferred 2. Experience: - At least 10-year experience in management, project implementation; implemented ERP project in banking/business 3. Knowledge: - Strongly understand the organizational structure and strategy, the core values of banking. - Understand the operations, accounting and accounting systems of commercial banks - Understand the corebanking system and operational procedures in units

Negotiable

Ha Noi

02/05/2018

[CLOSED] Sales & Marketing Director

Consultant info is shown only to Premium user

• A good, reputable degree from a recognised University. An MBA would be an added advantage • Minimum 5 years proven sales experience in Education (preferable) sector or other industries. • Excellent selling skills, with a strong sales aptitude, customer focus and relationship building • Proven working experience in digital marketing • Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement • Ability to hire A Players/Ability to develop people/Flexible with high energy/Strategic thinking/visioning/Proactive/Customer-oriented/High standard/Can do mind set

Negotiable

Ha Noi

09/04/2018

[CLOSED] Compliance Manager (Banking)

Consultant info is shown only to Premium user

1.Knowledge/ Experience: - Have experience in Banking, Finance; be a lawyer is preferable; - Good experience in terms of AML, Sanction, Local regulation - Experience in equivalent positions at Banking companies is an advantage - Fluent in English 2.Skills: - Time management efficiently - Good presentation capabilities - Teamwork - Take initiative in approaching and handling work - Focus on the results and follow up to the final step - Ability to communicate effectively and convincingly - Ability to analyze and solve problems

Negotiable

Ha Noi

05/02/2018

[CLOSED] Head of Legal

Consultant info is shown only to Premium user

• Tốt nghiệp đại học trở lên khoa Luật • Có kinh nghiệm làm việc 6~7 năm về lĩnh vực pháp chế trở lên hoặc kinh nghiệm bảo hiểm nhân thọ 3 năm trở lên; kinh nghiệm quản lý 2 năm trở lên. • Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung • Có kiến thức tốt chuyên môn về Luật và Luật Kinh doanh Bảo hiểm • Kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc tốt • Ưu tiên có chứng chỉ Luật sư; Loma II trở lên

Negotiable

Ha Noi

26/01/2018

[CLOSED] Marketing Director

Consultant info is shown only to Premium user

- University Degree or above in Banking/ Finance/ Marketing/ Economics… - Professional qualification: Business, Marketing, Banking, Finance or related fields - Minimum of 5 - 10 years of marketing and public relation experiences - Must have wide range of experience and understanding of the banking - Proven ability to develop brand and marketing strategies and effectively communicate recommendations to executive management - Proven ability to plan high-quality, professional meetings and events from beginning to end - Ability to cope with strict deadlines and time demands. - Fluent English

Negotiable

Ha Noi

23/01/2018

[CLOSED] Head of Marketing & Communication

Consultant info is shown only to Premium user

1.Knowledge/ Experience: Bachelor Degree or Master Degree in Marketing; Proven track record of success in senior marketing roles; Experience in Banking/ FMCG is preferable; 2.Skills: Entrepreneurial mindset with the ability to spot original branding opportunities Strong creative, strategic, analytical, organizational and personal sales skills Excellent written & oral communication skills, collaboration & interpersonal skills Confident, driven and dynamic leader Ability to articulate ideas to both technical and non-technical audiences Ability to work with diverse groups people and level of management

Negotiable

Ha Noi

23/01/2018

[CLOSED] HR Director

Consultant info is shown only to Premium user

• Bachelor degree in Human Resources Management, Business Management, Law or related fields. • Fluent in English, both speaking & writing. • At least 8-10 years of experience in Human Resource Management • Demonstrable HR experience with HR metrics, HR systems and databases. • Competence to build and effectively manage interpersonal relationships at all levels of the company • Strong leadership • Excellent active listening, negotiation, presentation skills and Microsoft Office.

Negotiable

Ha Noi

23/01/2018

[CLOSED] Phó ban Phát triển Nguồn nhân lực

Consultant info is shown only to Premium user

1. Trình độ/ kiến thức: - Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế Lao động, Luật… - Am hiểu lĩnh vực Quản trị nhân lực, đánh giá hiệu quả công việc hoặc am hiểu công tác xây dựng định mức lao động - Hiểu biết sâu và rộng về thị trường lao động Việt nam, nhất là trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng - Sử dụng tốt Tiếng Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản. 2. Kinh nghiệm: - Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực Quản trị nhân lực và xây dựng hệ thống đánh giá, định mức lao động. 3. Kỹ năng: - Có kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, thuyết trình, phối hợp và làm việc nhóm. - Có khả năng phân tích tốt, tư duy lập kế hoạch, lập chiến lược; khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, bao quát công việc, lắng nghe và thuyết phục

Negotiable

Ha Noi

23/01/2018

[CLOSED] Regional Head of Customer Services

Consultant info is shown only to Premium user

1. Qualifications: - Bachelor Degree or above - At least 5 years of experience in customer services management; - Experience in Financial service. 2. Skill and knowledge - Understand Life Insurance market is an advantage; - Strong at People development and management; - Ability to manage conflict, pressure; - High agility to change (innovation mindset); - Strategic thinking and customer excellence mindset; - Demonstrate to work across the organization and drive continuous improvement. - Communicate well in Vietnamese and English (spoken and written)

Negotiable

Ha Noi

23/01/2018

[CLOSED] Bancassurance Manager

Consultant info is shown only to Premium user

- 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, trong công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng, có kinh nghiệm trong cả hai là một lợi thế - Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan hoặc MBA là một lợi thế. - Hiểu sâu về sản phẩm bảo hiểm - Có kĩ năng bán bảo hiểm tốt - Khả năng lãnh đạo - Khả năng giao tiếp tốt

Up to $3500

Ha Noi

23/01/2018